"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk ger kunskaper och kompetenser som du behöver om du i ditt yrke möter människor med andra förstaspråk än svenska. När du studerar ämnet utvecklar du din egen språkliga medvetenhet och din förmåga att stödja andras språkliga utveckling.

Vill du lära dig mer svenska? I så fall ska du besöka:
Svenska för internationella studerande

Svenskan i ett mångkulturellt samhälle 

Svenska som andraspråk riktar sig framför allt till lärare men också till andra som verkar i flerspråkiga miljöer. Studier i svenska som andraspråk ger dig kunskap om språkinlärning och språkutveckling och om svenska språket i ett tvärspråkligt perspektiv. Du får insikter om språk och identitet, om flerspråkighet och om det mångkulturella samhället med fokus på skolan, och du får utveckla din förmåga att stödja lärande hos barn, ungdomar och vuxna med andra förstaspråk än svenska. 

Vill du läsa svenska som andraspråk? 

Svenska som andraspråk kan läsas upp till kandidatexamensnivå. Både hel- och deltidskurser erbjuds, liksom sommarkurser. Du som har läst svenska som andraspråk på grundnivå kan studera vidare på avancerad nivå i ämnet språkdidaktik. Svenska som andraspråk är också ett av de ämnen du kan välja att studera inom ramen för Ämneslärarprogrammet. 

Intensivkurs i svenska 2: fortsättningskurs, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Intensivkurs i svenska 3: behörighetsgivande kurs, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska som andraspråk Tvåspråkighet
Svenska som andraspråk B, Bedömning av andraspråksutveckling, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Tvåspråkighet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk C med allmän inriktning, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk C med didaktisk inriktning, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska som andraspråk