"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-07 Uppdaterad: 2022-10-16, 20:58

Språkstudier på Kunskapsveckan

NYHET Kunskapsveckan vid Umeå universitet är konferensen för dig som arbetar i skolan. Institutionen för språkstudier deltar med föreläsningar och workshoppar.

Text: Sandra Lundström

Tisdag

14.00 Sápmi i skolan (workshop)

Samer är en av de nationella minoriteterna i Sverige och har dessutom status som urfolk. En stor del av det geografiska område vi idag kallar Sverige är del av Sápmi. Hur kan man arbeta med frågor som hör samman med detta? Det handlar både om värdegrundsfrågor och förebyggande av diskriminering. 

Anna-Lill Drugge

14.30 Läsförståelsearbete utifrån bilderböcker (workshop)

Under detta pass behandlas vikten av fortsatt läsutveckling och ett medvetet arbete för att få elever att öka sin läsförståelse.
Som deltagare kommer du att praktiskt få pröva på olika sätt att bearbeta och använda bilderboken i undervisningen.

Malin Öberg och Margita Rönngren

14.30 Bilden av Sveriges nationella minoriteter i läroböcker (workshop)

Kunskapen om Sveriges nationella minoriteter är fortfarande rätt låg trots att lagen om nationella minoriteter funnits i mer än 20 år (jfr Nationella minoriteter 2020 från Institutet för språk och folkminnen). Enligt styrdokument för skolan, särskilt SO-ämnen och svenska, ska undervisningen behandla både minoriteter och deras språk. Är de läromedel som används ett stöd i detta arbete?

Anders Emanulesson och Mervi Erkheikki

Passet vänder sig till alla lärare. Särskilt lärare i svenska och SO. 

Onsdag

9.30 Education for Sustainable Development and the Swedish and English classrooms (Workshop)

This workshop presents some contemporary interpretations and concretisations of Education for Sustainable Development (ESD), and suggests ways how teachers, using critical pedagogy perspectives, may incorporate ESD in their teaching. Participants will be discussing examples of how language lessons can be linked to ESD, sharing experiences working with ESD, and relating the possibilities of integrating ESD to your own teaching contexts. The workshop (conducted in both English and Swedish) will be connected with the Swedish and English subjects, but it could also benefit teachers of other languages.

Mai Trang Vu och Hampus Holm 

9.30 L1/L2 skrivande och självskattad skrivförmåga hos gymnasieelever med lässvårigheter

Pär kommer att presentera sina forskningsresultat om skriven textkvalitet och självskattad förmåga i skrivande (self-efficacy for writing) hos gymnasieelever med lässvårigheter. Även tips, gärna i dialogform, hur man konkret kan stötta elever i sitt skrivande bland annat genom användning av self-efficacy for writing, dvs. elevens eget perspektiv på sitt skrivande som kompletterande källa för läraren vid feedback och feedforward.

Pär Sehlström

9.30 Du français aux créoles et des créoles au français – enseigner les allers et retours de l’interculturalité 

Dans le cadre d’un échange Linnaeus-Palme avec l’université des Seychelles qui a duré plusieurs années, elle a également enseigné dans la formation des enseignants régie par l’université de la Réunion et participé au XVIe colloque international des études créoles tenu à Anse Royale, Mahé, Seychelles en 2018. Cette incursion en créolité a donné lieu à une réflexion sur la langue et la culture française et les apports de l’interculturalité.

Florence Sisask

9.30 Uttalsundervisning inom SFI

Denna föreläsning handlar om uttalsundervisning inom sfi och är främst inriktad mot studieväg 1, dvs. för vuxna med kort tidigare skolgång. 

Annika Norlund Shaswar

9.30 Von der Regel zur Sprache – oder umgekehrt? (Workshop) 

Eine eher induktive Arbeitsweise mit Grammatik fördert nicht nur das Vermögen zur Sprachanalyse und die metasprachliche Bewusstheit – sie macht auch mehr Spaß. 

Ingela Valfridsson

12.30 Skrivdidaktik – vad kan det vara? (Workshop)

I denna workshop presenteras och diskuteras några resultat från det nyligen avslutade forskningsprojektet ”Skrivande som näring för demokratin”. Utifrån detta diskuteras vad skrivdidaktik egentligen kan vara. 

Eva Lindgren

12.30 Material för och undervisning i nationella minoritetsspråk (Workshop)

Brist på lämpligt undervisningsmaterial för undervisning i de nationella minoritetsspråken är ett faktum. Hur hanterar lärarna detta? I workshoppen finns möjlighet att dela med sig av både material och erfarenheter.   

Anders Emanulesson och Mervi Erkheikki

12.30 Bjuder läromedlen i spanska in till fria, betydelseinriktade aktiviteter? (Workshop) 

I denna workshop presenteras en nyligen genomförd analys av vilken typ av uppgifter och övningar som finns i några av de mest använda läromedlen i spanska för grundskolan. Analysen visar att styrda, skriftliga strukturövningar är den vanligaste typen vilket inte stämmer överens med styrdokumenten. Utifrån dessa diskuteras hur friare, både muntliga och skriftliga aktiviteter kan se ut och hur läraren kan anpassa aktiviteterna som redan finns i läroböckerna för att uppmuntra kommunikationen.

Workshopen ges på engelska för att välkomna även lärare i engelska och andra moderna språk som känner igen problematiken och som vill få verktyg för att anpassa sina läroböcker till en mer kommunikativ undervisning.

Christiane Engman

Programmet för Kunskapsveckan

Kunskapsveckan 1–2 november 2022

Om du vill delta på plats på universitetet måste du anmäla dig senast den 15 oktober.