"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-28

Stark effekt av tredje dosen vaccin hos äldre

NYHET Tredje dosen Covid-19-vaccin ger en mycket bra effekt på antikroppar mot virus hos de som är känsligast för svår eller dödlig covid-19 - de äldre som bor på särskilda boenden. En studie som leds av forskare vid Umeå universitet visar en stark effekt av den tredje dosen som getts på svenska äldreboenden.

Text: Lena Åminne

Studien som stöds av Folkhälsomyndigheten, kombinerar en enkel provtagningsstrategi som är framtagen av forskare vid Umeå universitet och kombinerar detta med ett stort nätverk av äldreboenden i Sverige. I nuläget utförs studien i fem regioner - Västerbotten, Stockholm, Örebro, Jämtland-Härjedalen och Skåne.

Det finns farhågor för att covid-19-vaccinering inte har önskad effekt hos de allra äldsta och särskilt de som har många grundsjukdomar. Gruppen riktigt gamla har varit dåligt representerad i de stora studier som finns av vaccineffekt. Forskarna hoppas kunna förutsäga när ytterligare doser kan behövas för att skydda de svagaste.

- Det är också extra angeläget att erbjuda bästa möjliga vaccinationsschema till personer på äldreboenden. Det är de som har drabbats allra hårdast av pandemin hittills. Ungefär hälften av de som är äldre än 70 år och har avlidit av covid-19, bodde på äldreboenden, säger Anders Johansson, forskare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi.

Antikroppar före och efter tredje dosen

- Målet är att mäta antikroppar mot gamla och nya varianter av SARS-CoV-2 med jämna mellanrum under åren som kommer. Just nu följer vi över 2000 individer i denna studie och vi kan redan nu se stora effekter på antikroppssvar av den tredje dosen, säger Mattias Forsell, docent i immunologi vid Umeå universitet.

- Vi hoppas kunna utvidga ytterligare och framför allt fortsätta undersökningen med upprepad provtagning. Då kommer resultaten att hjälpa till med besluten om vid vilken tidpunkt ytterligare vaccindoser behövs till de allra äldsta, säger Anders Johansson.

Första resultaten - mycket god effekt av tredje dosen

- De första analyserna av blodprover från ca 2300 äldre visar att den tredje dosen ger en stark ökning av antikroppar som kan binda viruset. Att vi ser effekt hos den här gruppen är mycket viktigt, eftersom preliminära studier från andra forskargrupper visar att skydd mot infektion med Omicronvarianten ökar med en tredje vaccindos, säger Anders Johansson.

- Dessutom visar resultaten att den tredje dosen ger en kraftigt ökning av antikroppar för praktiskt taget alla testade. Detta är glädjande resultat och visar att vaccinerna har avsedd effekt även för de äldsta där vi har haft starka farhågor för att effekten inte skulle bli tillräcklig, säger Mattias Forsell.

Forskarna fortsätter nu titta på hur snabbt antikropparna minskar och i vilken mån de äldre drabbas av infektionen under 2022. Studiens mål är att ge underlag för bästa möjliga beslut om när ny vaccindos ska erbjudas.

Studien kan genomföras tack vare att många hjälps åt, både de äldre som deltar och det stora engagemanget för de äldre bland personalen på äldreboenden gör studien möjlig.

Forskarna vid Umeå universitet leder samarbetet, men forskare på Lunds universitet, forskningsenheter hos Regionerna och Familjeläkarna AB i Stockholm är också viktiga aktörer.

- Vi har fått ett fantastiskt gensvar för studien vilket visar att både de äldre själva och de som jobbar på äldreboenden vill bidra till ny kunskap som kan hjälpa till att fatta bra beslut om vaccination för de äldsta, säger Anders Johansson.

Studien stöds av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse via SciLifeLabs nationellt program för Covid-19-vaccinforskning samt av Vetenskapsrådet.

Folkhälsomyndigheten informeras löpande om status på antikroppsvar studieresultaten från forskarna i Umeå.

Kontaktpersoner

Anders Johansson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 32