"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos, Andrey Popov, Copyright (C) Andrey Popov

Forskning om covid-19

Covid-19-forskning är prioriterad och högaktuell vid Umeå universitet.

Forskningsnyheter covid-19

Pokal som står på en vit yta
Virusforskande trio får pris för nyttiggörande

En kliniker, en prekliniker och en biomedicinsk analytiker uppvisar en framgångsrik covid-19-forskning.

Stiliserad bild av hjärta med frekvenskurva
Ökad risk att hjärtats rytm rubbas efter covid-19

Den som varit sjuk i covid-19 har större risk att drabbas av rubbad hjärtrytm, visar ny stor studie.

Hur tänker vi kring naturbaserad turism efter COVID-19-pandemin?

Finansiering från Arktiskt centrum – Läs om Pamela Bachmann-Vargas och hennes fältarbete i Abisko.

Fler vaccindoser skyddar äldre mot covid-19

Fyra–sex vaccindoser skyddar äldre mot covid-19, visar en studie ledd av två forskare vid Umeå universitet.

Ökad risk för hjärtkärlsjukdom efter covid-19

Den som har varit sjuk i covid-19 löper länge ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom, visar avhandling.

Eris – ny variant av covid-19 nu i Sverige

Den nya covidvarianten är inte värre än tidigare varianter, men fortfarande klokt med vaccin och testning.

Pågående forskning om covid-19

Anders Johansson Lab
Anders Johanssons forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Typ av projekt Forskargrupp
Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Anne-Marie Fors Connolly Lab
Gruppens forskning fokuserar på de hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Typ av projekt Forskargrupp
Clas Ahlm Lab
Vi studerar sjukdomsmekanismer vid två allvarliga virusinfektioner, sorkfeber och covid-19, för att förstå sjukdomsmekanismer och kunna utveckla...
Typ av projekt Forskargrupp
COVICAM – en internationell studie kring användning av komplementär och alternativmedicin under COVID-19
Människor söker sig till komplementär och alternativ medicin (KAM) och andra självhjälpstekniker för att förebygga att bli smittade av COVID‐19 sam...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för hemtjänsten och en hårt ansträngd och utsatt arbetssituation för dess personal. I forskningspr...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Coronavirusets snabba spridning och bristen på effektiv behandling mot Covid-19 har fått stora globala konsekvenser. I detta forskningsprojekt...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård
I respons på Covid-19-pandemins intåg så implementerades under våren 2020 rekommendation om strikt fysisk distansering för äldre, samt besöksförbud...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 december 2020 till 30 juni 2022
Forskning om Covid-19
Vid institutionen för klinisk mikrobiologi pågår flera kliniska forskningsstudier om covid-19. Forskningen är inriktad på sjukdomsmekanismer och...
Typ av projekt Forskarnätverk
Henrik Sjödin Lab
Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 
Typ av projekt Forskargrupp
Hur har COVID-19 pandemin påverkat unga som varken arbetar eller studerar, samt de samhälleliga insatser som finns på plats för att stödja dem?
Situationen för unga som varken arbetar eller studerar varit i fokus för politiska och samhälleliga debatter under det senaste decenniet. Gruppens...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2021 till 31 december 2022
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Typ av projekt Forskargrupp