Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning om covid-19

Just nu är covid-19-forskning prioriterat och högaktuellt vid Umeå universitet.

Forskningsnyheter covid-19

Vaccinationsmöjligheten på campus kvar till januari

Drop in-mottagningen på campus är nu Umeås främsta vaccinationslokal och lockar många unga.

Hög effektivitet att kombinera olika vaccin mot covid-19

Att kombinera olika vaccin mot covid-19 ger verkligen bättre skydd än att få båda doserna med vektorbaserat.

De sista covid-åtgärderna upphör i och med vårterminens start

Från 17 januari 2022 återgår universitetet till ordinarie regler. Till dess återstår bara ett fåtal åtgärder.

Hur länge räcker vaccinimmunitet mot covid-19 hos äldre?

Ny studie vid Umeå universitet kommer visa hur immunsvaret mot covid-19 hos vaccinerade ändras över tiden.

Merparten av covid-åtgärderna slopas från oktober

Umeå universitet slopar från den 30 september de flesta covid-åtgärder som har gällt hittills.

Tillfällig vaccinationsmottagning öppnar på campus

Den 9 september öppnar Region Västerbotten en drop in-mottagning för vaccination mot covid-19 på Campus Umeå.

Pågående forskning om covid-19

Anders Johansson Lab
Anders Johanssons forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Typ av projekt Forskargrupp
Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Anne-Marie Fors Connolly Lab
Gruppens forskning fokuserar på de hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Typ av projekt Forskargrupp
Clas Ahlm Lab
Vi studerar sjukdomsmekanismer vid två allvarliga virusinfektioner, sorkfeber och Covid-19, för att förstå sjukdomsmekanismer och kunna utveckla...
Typ av projekt Forskargrupp
COVICAM – en internationell studie kring användning av komplementär och alternativmedicin under COVID-19
Människor söker sig till komplementär och alternativ medicin (KAM) och andra självhjälpstekniker för att förebygga att bli smittade av COVID‐19 sam...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för hemtjänsten och en hårt ansträngd och utsatt arbetssituation för dess personal. I forskningspr...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Coronavirusets snabba spridning och bristen på effektiv behandling mot Covid-19 har fått stora globala konsekvenser. I detta forskningsprojekt...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård
I respons på Covid-19-pandemins intåg så implementerades under våren 2020 rekommendation om strikt fysisk distansering för äldre, samt besöksförbud...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 december 2020 till 30 juni 2022
Hur har COVID-19 pandemin påverkat unga som varken arbetar eller studerar, samt de samhälleliga insatser som finns på plats för att stödja dem?
Situationen för unga som varken arbetar eller studerar varit i fokus för politiska och samhälleliga debatter under det senaste decenniet. Gruppens...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2021 till 31 december 2022
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Typ av projekt Forskargrupp