"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos, Andrey Popov, Copyright (C) Andrey Popov

Forskning om covid-19

Covid-19-forskning är prioriterad och högaktuell vid Umeå universitet.

Forskningsnyheter covid-19

Forskning ska sprida ljus över postcovid

Postcovid är ett växande samhällsproblem, som forskare hoppas kunna ta reda på mer om.

Vaccinationsmottagningen på campus stänger

Den 20 januari är sista dagen vaccinationsmottagningen på Campus Umeå har öppet.

Covidstudie.

Stor studie låga dödstal trots smittspridning.

VR-pengar till forskning om socialt kapital och covid

Ett projekt vid Umeå universitet får medel från Vetenskapsrådet vid 2022 års tilldelning i tre kategorier.

Första vanliga julen på två år – men virusforskningen vilar inte

Kan vi fira jul som vanligt i år? Efter två års pandemi tyder mycket på det.

Covid-19:s effekter på nervsystemet studeras i nytt projekt

Neurologiska och psykiatriska långtidseffekter av covid-19 ska studeras i europeiskt projekt där Umeå ingår.

Pågående forskning om covid-19

Anders Johansson Lab
Anders Johanssons forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Typ av projekt Forskargrupp
Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Anne-Marie Fors Connolly Lab
Gruppens forskning fokuserar på de hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Typ av projekt Forskargrupp
Clas Ahlm Lab
Vi studerar sjukdomsmekanismer vid två allvarliga virusinfektioner, sorkfeber och covid-19, för att förstå sjukdomsmekanismer och kunna utveckla...
Typ av projekt Forskargrupp
COVICAM – en internationell studie kring användning av komplementär och alternativmedicin under COVID-19
Människor söker sig till komplementär och alternativ medicin (KAM) och andra självhjälpstekniker för att förebygga att bli smittade av COVID‐19 sam...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för hemtjänsten och en hårt ansträngd och utsatt arbetssituation för dess personal. I forskningspr...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Coronavirusets snabba spridning och bristen på effektiv behandling mot Covid-19 har fått stora globala konsekvenser. I detta forskningsprojekt...
Typ av projekt Post-doc projekt
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård
I respons på Covid-19-pandemins intåg så implementerades under våren 2020 rekommendation om strikt fysisk distansering för äldre, samt besöksförbud...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 december 2020 till 30 juni 2022
Henrik Sjödin Lab
Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 
Typ av projekt Forskargrupp
Hur har COVID-19 pandemin påverkat unga som varken arbetar eller studerar, samt de samhälleliga insatser som finns på plats för att stödja dem?
Situationen för unga som varken arbetar eller studerar varit i fokus för politiska och samhälleliga debatter under det senaste decenniet. Gruppens...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2021 till 31 december 2022
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Typ av projekt Forskargrupp