"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-09 Uppdaterad: 2023-03-14, 09:27

Stort deltagande i studie om biomarkörer

NYHET Över 37000 västerbottningar har valt att delta i det världsunika forskningsprojektet PREDICT, vilket gör forskarna vid Umeå universitet oerhört glada och tacksamma.

Text: Lena Åminne

Sedan november 2021 har universitetet skickat brev till 70 000 personer som tidigare donerat blodprov för forskning, med en förfrågan om de vill fortsätta stödja projektet genom att delta. 

Över hälften av de tillfrågade har svarat, och mer än 9 av 10 har tackat ja till att delta och bli kontaktade framöver, för nya skräddarsydda kliniska studier och för att få information om forskning som kan förbättra individens hälsa. För de som lämnat prov och sedan avlidit finns det även etiskt tillstånd att använda för studier. Sammantaget ingår drygt 50 000 personer i PREDICT-studien.

Mer och bätre forskning

Beatrice Melin, professor i onkologi vid Umeå universitet och huvudprojektledare för PREDICT, uttrycker sin glädje över att så många individer har valt att delta.

- Detta möjliggör för forskarna att bedriva ännu mer och bättre forskning som kan leda till förbättrade hälsoeffekter för befolkningen. Deltagarna är västerbottniska vardagshjältar som redan har bidragit till en rad forskningsframgångar i Umeå, säger Beatrice Melin.

Forskningen tar nu sin början och individernas samtycken har gjort det möjligt att börja analysera blodproverna med hjälp av Nightingale health i Finland. Nightingales teknologi mäter över 220 metaboliska biomarkörer från ett enda blodprov, vilket gör det möjligt för forskarna att undersöka biomarkörer som i nyligen genomförda studier från världens största biobanker visat sig kunna förutsäga framtida sjukdomsrisk.

Forskarna kommer kunna se om de riskprofiler man funnit för hjärtkärlsjukdomar och vissa cancerformer också går att tillämpa på Västerbotten, och ser med förväntan fram emot de resultat som kommer att komma ut från projektet.

- PREDICT är ett långsiktigt projekt där vi hoppas involvera så många forskare som möjligt vid Umeå universitet, som vill studera sjukdomar. Vi är glada att hela arbetet med att ta in samtycken och registrera dessa är klart, och nu ser vi fram emot nästa fas i studierna, säger Elin Thysell biträdande huvudprojektledare.

Beatrice Melin
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 42
Elin Thysell
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 80