Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

PREDICT

PREDICT är en satsning som syftar till att hitta biomarkörer ‒ ämnen i blodet som tidigt kan identifieras hos patienter. Inom den nationella strategin för Life Science samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentrum norr inom PREDICT. Målet är att utveckla användningen av biobanksprover inom sjukvårdsregionen. 

PREDICT - information för allmänheten

Här finns information för dig som deltar i Västerbottensundersökningarna.

PREDICT - för forskare

PREDICT syftar till att öka användning av biobanker som testbädd för att studera och förstå sjukdomar.

Nyheter

Unik upptäckt betydelsefull för prognos hos cancerpatienter
Publicerad: 2022-07-18

Fyndet innebär att man snabbare och enklare kan avgöra vem som har aggressiv cancer och vem som inte har det.

74 000 västerbottningar bjuds in till världsunik forskning
Publicerad: 2021-11-02

Personer som donerat blodprov för forskning får frågan om de vill fortsätta stödja forskningen.

Mer forskning på redan insamlade biobanksprover
Publicerad: 2021-09-29

Umeå universitet satsar på ökad användning av blodprover från hälsoundersökningar.

Utveckling av användandet av biobankprover
Publicerad: 2021-06-07

Målet med PREDICT - förstå sjukdomsutveckling, hitta biomarkörer för tidig upptäckt och förstå samsjuklighet.

Utlysning inom PREDICT
Publicerad: 2021-05-04

Utlysning öppen för PREDICT-koordinatorer.

Forskningsinfrastrukturer

Enheten för biobanksforskning
Enheten för biobanksforskning, EBF, koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...

Projektledning

Beatrice Melin
Professor, överläkare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 42
Elin Thysell
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 80
Carl Wibom
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 04
Matilda Rentoft
Första forskningsingenjör
E-post
E-post