"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

PREDICT

PREDICT är en satsning som syftar till att hitta biomarkörer ‒ ämnen i blodet som tidigt kan identifieras hos patienter. Inom den nationella strategin för Life Science samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentrum norr inom PREDICT. Målet är att utveckla användningen av biobanksprover inom sjukvårdsregionen. 

PREDICT - information för allmänheten

Här finns information för dig som deltar i Västerbottensundersökningarna.

PREDICT - för forskare

PREDICT syftar till att öka användning av biobanker som testbädd för att studera och förstå sjukdomar.

Nyheter

Stort deltagande i studie om biomarkörer
Publicerad: 2023-03-09

Över 37000 västerbottningar har valt att delta i det världsunika forskningsprojektet PREDICT.

Predict - för tidig upptäckt av cancer
Publicerad: 2023-02-23

Predict - projekt om biomarkörer, ämnen i blodet som kan identifieras tidigt hos patienter med cancer.

Avhandling om nya ledtrådar kring bukspottkörtelcancer
Publicerad: 2022-12-15

Ett nytt verktyg för att analysera mikroRNA vid cancer i bukspottskörteln, är fokus i en ny avhandling.

Tack alla PREDICT-deltagare!
Publicerad: 2022-12-12

Västerbottningarnas bidrag till PREDICT har stor betydelse för forskning om så kallade biomarkörer.

Unik upptäckt betydelsefull för prognos hos cancerpatienter
Publicerad: 2022-07-18

Fyndet innebär att man snabbare och enklare kan avgöra vem som har aggressiv cancer och vem som inte har det.

Forskningsinfrastrukturer

Enheten för biobanksforskning
Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...

Projektledning

Beatrice Melin
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 42
Carl Wibom
Staff scientist
E-post
E-post
Matilda Rentoft
Staff scientist
E-post
E-post
Anna Dahlin
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 28 65
Senast uppdaterad: 2023-03-02