"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-13 Uppdaterad: 2023-01-11, 15:15

Stort EU-projekt om riskbedömning av kemikalier startar

NYHET PARC är ett nytt gigantiskt forskningsprojekt finansierat av EU, med över 200 partners och med fokus på utveckling av nästa generations verktyg för riskbedömning av kemikalier. Forskare från Umeå universitet medverkar i projektet tillsammans med akademiska partners och myndigheter från 28 länder och ett flertal EU-myndigheter. Just nu startar projektet upp i Paris.

Text: Ingrid Söderbergh

En fantastisk arena för långsiktig samverkan med toppforskare inom området där det finns utrymme för att på ett bra sätt dela data, verktyg och expertis.

Franska organisationen ANSES koordinerar projektet PARC, vilket är en förkortning för ”The European Partnership for the Assessment of Risks of Chemicals ”. Projektet är sjuårigt och förväntas leverera verktyg kopplat till EU:s kemikaliestrategi och ambitionen om noll utsläpp formulerad i EU:s ”Green deal”. Verktygen fokuserar såväl på miljön som människan under paraplyet ”en hälsa” och syftar ytterst till att minska exponeringen av skadliga kemikalier och utveckling av mer hållbara kemikalier.

Vid Umeå universitet är Patrik Andersson, miljökemist och professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet, ansvarig för utveckling av verktyg för tidig upptäckt av nya potentiellt problematiska kemikalier genom så kallade early-warning systems.

Patrik Anderssons grupp utvecklar system för bättre nyttjande av befintliga data genom metodiker baserade på artificiell intelligens kopplat till modellbyggande för att förstå kemikaliers effekter i människa och miljö. Forskningen bygger på samarbete inom kemi, datavetenskap och matematik och såväl forskarstuderande som mer seniora forskare involveras.

Från Umeå universitet är även Maria Wennberg, dietist och första forskningsassistent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, delaktig genom bidrag inom exponerings- och kohortstudier för att bättre förstå hur människan utsätts för skadliga kemikalier och i förlängningen hur exponeringen kan minska.

– Det är en stor utmaning att utveckla nya riskbedömningsmetoder, men PARC kommer att bli en fantastisk arena för långsiktig samverkan med toppforskare inom området där det finns utrymme för att på ett bra sätt dela data, verktyg och expertis, säger Patrik Andersson, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Projektet omfattar totalt 400 miljoner euro, varav hälften från kommissionen.

Mer information om ANSES och projektet PARC

 

För mer information, kontakta gärna:

Maria Wennberg
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
070-495 32 30