"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-26

Studiebesök hos kalkugnstillverkare i Italien

NYHET Samarbete med kalkugnstillverkare i Italien för att minska koldioxidutsläpp vid produktion av bränd kalk.

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk (CHECK) har sedan etableringen 2019 väckt intresse hos flera aktörer i branschen. Som ett resultat av detta har bland annat ett samarbete mellan kalkugnstillverkaren Cimprogetti Slr. och CHECK startats upp via ett gemensamt forskningsprojekt för att arbeta med några av branschens centrala utmaningar och forskningsfrågor. 

Projektet syftar till att ta fram ett simuleringsverktyg för att effektivt stödja nödvändiga beslut kring implementering av syrgas- och vätgasanrikad förbränning vid produktion av bränd kalk i full skala, vilket skulle möjliggöra minskande koldioxidutsläpp och sänkt energiförbrukning. Simuleringsverktyget baserar sig på CFD-DEM och ett flertal ugnsgeometrier och bränslen skall studeras.

Nu har deltagarna träffats under ett projektmöte och studiebesök där bland annat Fornaci Zulians Cimprogetti TSR kalkugn, som sedan många år eldar högvärdig fast biomassa, och Cimprogettis kalklaboratorium besöktes. Inom CHECK pågår sedan tidigare projekt där introduktion av biobränslen vid cement- och kalkproduktion studeras. 

Övriga deltagare i projektkonsortiet är Volupe AB, Kalkproduktion Storugns AB och Föreningen Mineralteknisk Forskning (MinFo).

Kontakta gärna

Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68