"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Syrgas och vätgas i schaktugnar (O2H2)

Forskningsprojekt I detta projekt konstrueras en validerad CFD-modell kapabel att effektivt stödja nödvändiga beslut för att i full skala implementera O2- och H2-anrikad förbränning vid produktion av bränd kalk.

Syftet med detta projekt är att konstruera en validerad CFD-modell kapabel att effektivt stödja nödvändiga beslut för att i full skala implementera O2- och H2-anrikad förbränning vid produktion av bränd kalk.

Projektansvarig

Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2025-08-31

Finansiering

Projektbudget 7,6 MSEK. Finansieras av Energimyndigheten, Umeå Universitet, Cimprogetti, Kalkproduktion Storugns AB, Föreningen Mineralteknisk Forskning (MinFo), samt Volupe AB.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi

Projektbeskrivning

De omfattande processmodifikationerna som krävs kommer möjliggöra minskade CO2-utsläpp och ökad resurseffektivitet, i detta projekt framför allt genom flamstabilisering och ökad bränsleflexibilitet, men anrikningen kan också styras mot oxy-fuelförbränning som ökar energieffektiviteten och samtidigt koncentrerar CO2 för framtida koldioxidinfångning. Ytterligare ett alternativ är
framtida fullständig konvertering till värmning med grön vätgas.

Det validerade simuleringsverktyget kommer användas för att modellera fullskalig drift med O2- och H2-anrikning. Investeringar och implementeringsprojekt kommer planeras baserat på resultaten från detta projekt. Projektet bedöms ha hög potential för att utveckla emissionsminskande teknologier för kalkbrännande industrier.

Senast uppdaterad: 2023-01-04