"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-24

Tre frågor till Umeå universitets biodlare Natuschka Lee

NYHET Höst i Campus Bigården innebär att honung ska slungas, filtreras och tappas upp på burkar. Bina måste också förberedas för vintern genom att forskaren Natuschka Lee och hennes kollegor matar dem med en ren sockerlösning för att delvis ersätta den honung som har skördats. Sedan ska de samla alla bin i en gemensam låda och se till att bikupan är både väl isolerad mot kyla samtidigt som den har god ventilation.

Text: Ingrid Söderbergh

Hur har honungsskörden gått i år?

 – Vi har skördat cirka 20 ramar med honung. Vi har inte ännu slungat och vägt honungen än, men jag tror att vi har fått ihop över 15 kilo av naturens eget guld. I år har vi valt att satsa på att skapa fler bisamhällen på Campus bigården och då har vi låtit bina använda mera av sin honung. Nästa år blir nog skörden större, säger Natuschka Lee, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Vad gör bina på vintern?

– Bina förbereder sig för vintern genom att sommarbina dör och bisamhället börjar producera så kallade vinterbin som ska hjälpa till så att bisamhället kan överleva under vintern. I motsats till sommarbin som bara lever några veckor, kan vinterbin överleva flera månader.

– Under vintern håller sig bina inne i kupan. Bina går inte riktigt i ide som till exempel björnen, de drar bara ner på sina aktiviteter och försöker hålla värmen inne i bikupan genom att de bildar en klunga, ett så kallat vinterklot. Bina som sitter ytterst på klotet överlappar varandra så att deras behåring bildar ett isolerande ytterskikt. För att alstra värme vibrerar bina sina flygmuskler – och detta kräver i sin tur mycket energi och därmed näring. Bina turas sen faktiskt om att vara ytterst! Ju kallare det blir, desto tätare blir klungan. Inne i klotet finns drottningen och hon behöver därmed aldrig känna av kylan, även om det är bistra minusgrader ute – temperaturen mitt inne i klungan ligger oftast kring 20-25 grader Celsius. Däremot är vinterklotets yttre rand kallare – ner till cirka 8 grader Celsius. Klotet förflyttar sig sen långsamt allt eftersom de förbrukar näringen som de har byggt upp under sommaren.

– Det är därför viktigt att bina har tillräckligt med näring under vintern. De lever på det matförråd av honung, pollen med mera som de har samlat under sommaren och det måste räcka ända tills våren anländer, annars riskerar de att dö av svält snarare än av kylan i sig!

Varför har Umeå universitet skaffat bikupor?

 – Det hela började med att jag upptäckte att det finns alltför få biodlare i Norrland och att det saknas forskning kring pollineringsekologi vid Umeå universitet. Jag ville gärna hjälpa de lokala biodlarna i Norrland med samhällsnyttig forskning riktad mot just deras regioner. Nu när intresset för biodling ökar i Norrland är det också viktigt att dokumentera vad som händer, framför allt med hänsyn till klimatförändringar, spridning av nya bisjukdomar med mera, samtidigt som det är viktigt att planera den utökade biodlingen strategiskt så att honungsbina inte kommer att konkurrera med de vilda pollinatörerna som man har sett på annat håll utanför Norrland. 

– Eftersom universitetet utbildar en sådan mångfald av olika yrkeskategorier, däribland lärare, tyckte jag också att det kunde vara en bra idé att starta en bigård som kan användas både för forskning, undervisning och allmänutbildning kring pollineringsekologi med specifikt fokus på våra egna pollinatörer, såsom det nordiska biet. Genom vår aktion ”Bi-safari” erbjuds också allmänheten att lära sig lite om biodling och få känna hur det är att bära en skyddsdräkt. Kanske kan man på detta sätt inspirera fler till att bli biodlare, det hade varit skoj!

– Tack vare honungen kan vi också producera nyttiga eko-produkter vid Umeå universitet. Och visst är det väl en härlig idé att kunna ge bort en närproducerad honungsburk där man vet att arbetet bina gör bidrar till en högre biologisk mångfald och att man på det sättet kan stödja dem?