"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-19

Två informationstäta befolkningsdatabaser förstärks ytterligare

NYHET Befolkningsdatabaserna POPUM och POPLINK hör till världens mest informationstäta demografiska databaser. Nu förstärks dessa ytterligare genom uppdateringar och tillägg.

Text: Karin Johansson

Vid CEDAR – Enheten för demografi och åldrande forskning, finns ett flertal databaser som tillgängliggör befolkningsdata för forskning. I kyrkoboksdatabaserna POPUM och POPLINK samlas information som hämtats från den svenska kyrkobokföringen. Där finns information om sådant som födslar, dop, giftermål, flyttningar, boenden, yrken och dödsfall.

Ny version lanseras och förstärker databaserna
I december 2021 lanserades en ny version av användardatabaserna POPUM och POPLINK. Den nya versionen innehåller flera tillägg och uppdateringar. Bland annat så har man kommit närmare målet att digitalisera hela västerbottensregionen i och med att tre nya församlingar nu är tillagda (Fällfors, Nysätra och Burträsk). För att förenkla forskarnas arbete med analyser av data från olika organisationer, både nationellt och internationellt, så har ett nytt internationellt kodsystem för dödsorsaker integrerats. En viktig nyhet är också att Linköpingsregionens församlingar har länkats samman. Dessutom har flera nya befolkningstabeller lagts till.

Från kyrkböcker till användardatabaser
Via databaser som POPUM och POPLINK kan forskare följa individer och familjer detaljerat och kontinuerligt över lång tid. Arbetet med att bearbeta och tillgängliggöra data av detta slag är något som pågår kontinuerligt.
 
– Beslut från CEDAR om vilka områden och tidsperioder som ska digitaliseras och bearbetas kommer oftast efter önskemål från forskare och forskningsprojekt. När beslutet är taget så görs en förstudie där källorna ses över. Efter det följer stegen registrering, kodning och länkning. Slutligen skapas en ny version av användardatabaserna POPUM och POPLINK, berättar Pär Vikström databasansvarig på CEDAR. 

–  Vårt uppdrag är att bearbeta och tillgängliggöra data och vi arbetar för fullt för att på ett så effektivt, säkert och snabbt sätt kunna leverera data från vår infrastruktur till forskare, säger Roger Lund systemutvecklare på CEDAR.

Läs mer om Kyrkoboksdatabaserna POPUM och POPLINK, och ta del av information om infrastrukturen som finns på CEDAR.