"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-18

Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande har reviderats

NYHET En reviderad version av Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå beslutades av rektor 2015-06-23.

Bland annat har handläggningsprocessen och ansvar för olika delar, samt regler om yttrande och avslagsmotivering, förtydligats. Information om betyg vid tillgodoräknande har lagts till, och en förändring när det gäller inrapportering i Ladok för del av kurs har beslutats (mer information kring detta kommer under hösten). Handläggningsordningen finns även översatt till engelska.*

Handläggningsordningen på svenska hittar du i Regelverket på:www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Översättningen till engelska återfinns på:www.umu.se/regelverk/english/education-and-research

More information in English: 

www.umu.se/english/news/.cid254736

Fotnot:

* Vid eventuella oklarheter i tolkningen av den engelska texten gäller den svenska som original.

Redaktör: Annica Höglund