"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-07

Umeås studenter klarar studierna lika bra som tidigare

NYHET Det finns inga tecken på att covid-19-pandemin påverkat studieresultaten negativt vid Umeå universitet. Snarare klarar en större andel studenter sina kurser och snittbetyget är högre. Det visar en ny analys som jämfört studenters prestationer före och under pandemin.

Text: Camilla Bergvall

Sedan Umeå universitet ställde om från campusundervisning till nätbaserad undervisning i mars 2020 har frågan ställts om hur studenterna klarar sina studier. En färsk analys, där resultat och betyg från höstterminen 2020 jämförts med samma period under tidigare år, visar att studenterna presterar minst lika bra under de nya förutsättningarna.

– Jag är egentligen inte så överraskad, eftersom vi redan tidigare fått liknande signaler, men det är förstås positivt att få ytterligare bekräftat att studenterna har klarat sina studier bra även under pandemin. Vi vet ju att vi har många skickliga och erfarna lärare inom nätbaserad undervisning, och det var en förutsättning för att vi snabbt skulle kunna ställa om och ändå bibehålla en hög kvalitet på utbildningarna, säger Heidi Hansson, vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

En större andel får godkänt

För att kunna jämföra resultat och betyg på kurser höstterminerna 2017–2020 – det vill säga både före och under pandemin – användes data från studiedokumentationsregistret Ladok. Analysen visar inga dramatiska förändringar när det gäller studieresultaten mellan åren. Positivt är att den genomsnittliga prestationsgraden för alla kurser på grundnivå och avancerad nivå – det vill säga hur stor andel studenter som minst fått godkänt betyg på respektive kurs – faktiskt är högre höstterminen 2020, jämfört med de tre föregående höstterminerna.

– Det finns alltid variationer mellan olika år och olika utbildningar, men i stort så verkar universitetets undervisning och examination ha fungerat väldigt bra efter omställningen, vilket syns i studieresultaten. En orsak till att prestationsgraden hösten 2020 till och med är lite högre kan vara att tidigare studenter passat på att avsluta sina kurser i större utsträckning under pandemin, men det kan vi inte säga säkert utifrån resultaten, säger Heidi Hansson.

Fler får högre betyg

Trenden är också positiv när det gäller resultaten i registrerad prestation i form av betyg. När resultaten jämfördes mellan höstterminerna i den i särklass vanligaste betygsskalan – den tregradiga U-G-VG – var medelresultaten något högre höstterminen 2020 jämfört med åren innan. Det är också tydligt att kvinnor, liksom tidigare, har bättre snittbetyg än män, en skillnad som också syns i gymnasiets meritvärden.

Heidi Hansson är imponerad av resultaten.
– Det är imponerande att se att våra studenter både har klarat av kurserna på ett bra sätt och fått höga betyg. Att examinationsformerna på distans kan skilja sig från det studenterna har varit vana vid på campus verkar inte ha varit ett stort problem.

Säger inget om studiesituationen

Även om analysen visar att studenterna i genomsnitt har presterat ungefär lika bra under pandemin som tidigare, går det inte utifrån resultaten att säga något om hur studenterna upplever studiesituationen, eller hur mycket de faktiskt lär sig.

– Det är klart att omständigheterna under pandemin inte har varit optimala för alla, och vi vet att vissa studenter har haft det tufft. Analysen visar ändå att de allra flesta presterar bra, och vi har fullt förtroende för att våra lärare följer kursplanerna och att utbildningarnas kvalitet och examinationskrav fortsätter att hålla en hög nivå, säger Heidi Hansson.

Hur påverkar pandemin framtidens utbildningar?
– Vi kommer att ta vara på de erfarenheter vi har gjort under omställningstiden för att utveckla vårt distansutbud ännu mera. Samtidigt kommer Umeå universitet att också fortsättningsvis vara ett campuslärosäte med allt vad detta innebär av planerade och oväntade kontakter mellan utbildningar, studenter och lärare.

För mer information, kontakta:

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49

För mer information om analysen:

Fredrik Georgsson
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 79