"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-09

Umeå universitet framgångsrika i arbetet med fysisk aktivitet och hälsa

NYHET Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har nyligen presenterat en kartläggning av lärosätenas arbete med att främja fysisk aktivitet i samband med studierna och under fritiden. I rapporten lyfts bland annat projektet Hälsa på campus som ett gott exempel på hur lärosäten kan arbeta för att få studenter och anställda mer fysiskt aktiva.

För första gången har SAIF presenterat en kartläggning av de svenska lärosätenas arbete med att främja fysisk aktivitet både i samband med studierna och under fritiden genom rapporten ”Hur stöttas fysisk aktivitet av lärosäten?”. 

– Syftet med kartläggningen var att undersöka och uppmärksamma vad lärosätena gör för att stimulera till fysisk aktivitet, med förhoppningen att kunna sammanställa goda exempel på insatser som genomförs på de olika lärosätena i Sverige och med ambitionen att kunna följa utvecklingen över tid, informerar Kristian Svensk, generalsekreterare på SAIF.

Hälsa på campus – en god inspirationskälla

Målsättningen är att kartläggningen ska ge inspiration lärosätena emellan att arbeta förebyggande för att ständigt förbättra förutsättningarna för studenternas hälsa i stort, men även för de vid lärosätena verksamma studentidrottsföreningar.

– Vi på SAIF är övertygade om att för varje insats som görs, för att bidra till ökad fysisk aktivitet på landets lärosäten, så blir resultatet studenter som mår bättre, är friskare och klarar sina studier bättre. För varje insats som görs innebär det även att högskolorna fyller det lagstadgade kravet på förebyggande hälsovård. En vinst för alla, säger Kristian Svensk.

I sin rapport har SAIF valt att lyfta fram tre insatser som görs på olika lärosäten som inspiration på hur ett lärosäte, i samarbete med andra aktörer på och omkring campus, kan arbeta för att uppmuntra såväl studenter som medarbetare att vara fysisk aktiva. En av insatserna är Hälsa på campus vid Umeå universitet som arrangeras av Idrottshögskolan.

– Projektet Hälsa på campus är en del i en satsning på hälsa/friskvård vid Umeå universitet och som en satsning för att studenter, som framtidens ledare, ska ha kunskaper och förståelse för att själva prioritera hälsa men också för att kunna inspirera andra till ett hälsosamt liv. Genom att inspirera, öka medvetenheten och kunskapen om fysisk aktivitet och hälsa är förhoppningen att Umeå universitet ska få hälsosammare och mer välmående studenter och personal, berättar Pernilla Eriksson, projektledare för Hälsa på Campus.

Flera bottnar

Tove Mårs är projektsamordnare för projektet och beskriver närmare att konceptnamnet Hälsa på campus ska ses ur två perspektiv; dels med fokus på fysisk aktivitet och hälsa för att göra studenter och anställda mer medvetna om vinsterna med att vara fysisk aktiv, dels med förhoppningen att bidra till en känsla av sammanhang och samhörighet (hälsa på varandra). Hälsa på campus kan vara en möjlighet för nyinflyttade och utbytesstudenter att etablera ett socialt nätverk i Umeå. Förhoppningsvis kan Hälsa på campus i framtiden även utgöra bryggan mellan aktivitetssökande personer och det rika föreningslivet i Umeå.

– Umeå Universitet är ett av de lärosäten som arbetar på ett inspirerande sätt med att lyfta den fysiska aktiviteten på campus och som många kan lära av. Det är tydligt att både studenterna och medarbetarnas hälsa är i fokus. Vi välkomnar gärna Umeå Universitet att dela sina erfarenheter på vårt frukostmöte där vi presenterar vår rapport över hur fysisk aktivitet uppmuntras av lärosäten, säger Kristian Svensk.

Läs mer om Hälsa på campus

Fler goda exempel vid Umeå universitet som lyfts fram i rapporten:

  • Lärosätet uppmuntrar till en aktiv vardag genom uppmärkta walk and talk slingor på campus för att locka till gående möten eller återhämtning.
  • En Innovationstävling genomfördes hösten/vintern 2018-2019 för att göra en park på campus mer inbjudande och locka till fysisk aktivitet.
  • Umeå universitet är ett Riksidrottsuniversitet och stimulerar elitidrottare till dubbla karriärer, en kombination av elitidrott och studier.
  • Idrottshögskolans samarbete med studentidrottsföreningar i flera olika aktiviteter såsom välkomstarrangemang för nya studenter, studiebesök på universitetet, vid större idrottsevenemang och genom att sitta i samma lokaler.
  • Umeå universitet ger ett visst ekonomiskt bidrag till elitaktiva studenter som deltar i Universiaden.

Klicka här för att läsa hela rapporten "Hur stöttas fysisk aktivitet av lärosäten? En rapport av Sveriges Akademiska Idrottsförbund".