Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Publicerad: 26 mar, 2021

Arcums utlysning av medel för våren 2021

NYHET De forskare vid Umeå universitet som anslutit sig till Arcum är nu berättigade att söka medel för vårterminen 2021 från verksamhetens strategiska resurs.

Arcums huvuduppgift är att arbeta för en positiv utveckling inom arktisk forskning. Därför deltar Arcum i ett antal aktiviteter som länkar till olika delar av forskningsprocessen, och en viktig uppgift för Arcum är att stödja pågående forskning.

Arcum har möjlighet att vara värd för externfinansierade forskningsprojekt, särskilt om de har forskare från olika institutioner och fakulteter. Dessutom avsätts ekonomiska resurser för att stödja akademiska arrangemang. Arcum har även utlysningar där det är möjligt att söka resurser för konferensdeltagande och fältarbete.

Arcums strategiska resurser

Avsikten med de strategiska resurserna är att delfinansiera aktiviteter som har betydelse för arktisk forskning. Läs mer om prioriteringar och krav för ansökan på vår hemsida: Arcums strategiska resurser. Sista dag för skicka in ansökan är den 5 april 2021.

Arcums strategiska resurser till affilierade forskare
Arcums strategiska resurser till affilierade forskare

Sök pengar för aktiviteter som har betydelse för arktisk forskning.

För mer information kontakta