"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-07

Utveckling av användandet av biobankprover

NYHET Under 2020 lanserade Medicinska fakulteten tillsammans med Region Västerbotten ett strategiskt initiativ – PREDICT - för att förbättra användning av biobanksprover i samband med hälsodata mot precisionshälsa och precisionsmedicin.

Text: Beatrice Melin

Detta initiativ ligger i linje med den svenska Life Science-strategin och målet med PREDICT är att förstå sjukdomsutvecklingen, hitta biomarkörer för tidig upptäckt och förstå samsjuklighet.

Under 2021 skapar vi en kohort-studie med cirka 32 500 individer med olika typer av sjukdomar som jämförs med en uppsättning av 7500 kontroller. Vi har forskare som är samordnare för olika typer av sjukdomar eller utvecklingsområden som har tilldelats olika områden av vår styrgrupp.

Initiative in line with the Swedish Life science strategy 

The medical faculty together with Region Västerbotten has launched a strategic initiative in 2020 to enhance the use of biobank samples in conjunction to health data towards precision health and precision medicine.

This is well in line with the Swedish Life science strategy and the aim of PREDICT is to understand the development of disease, find biomarkers for early detection and understand comorbidities.

Under 2021 we are creating a case-cohort with approximately 32,500 cases all different types of diseases that is compared towards a set of 7500 cohort controls. We have researchers that are coordinators for different types of diseases or development areas that has been assigned different areas by our steering committee.

Kontaktpersoner/contactpersons

Har du frågor eller är intresserad av samarbete/If you have questions or are interested in collaboration, please contact Beatrice Melin or Elin Thysell.

Kontaktpersoner

Beatrice Melin
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 42
Elin Thysell
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 80