"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-18

Värd för doktorandkonferens i freds och konfliktstudier

NYHET Den 14-15 oktober var Statsvetenskapliga institutionen värd för den nationella doktorandkonferensen i freds och konfliktstudier.

Text: Linnéa Eriksson Östberg

Konferensen innehöll paneldiskussioner på teman som relationen mellan fred och säkerhet och miljö och naturresursfrågor; makt, styrning och fredsbyggande; icke-statliga aktörer från religiösa organisationer till rebellgrupper; och ansvarsutkrävande och rättvisa efter väpnade konflikter. Seniora forskare från institutionen deltog som ordförande för paneldiskussioner, samt i en session om publiceringsstrategier som var mycket uppskattad av doktoranderna och som modererades av Andreas Henriksson, doktorand vid institutionen.

Patrik Johansson höll ett välkomstanförande, och Elisabeth Olivius och Malin Åkebo höll en keynote-presentation på temat ”Varieties of Peace: Advancing the Agenda”.  Sammantaget visade konferensen att framtiden för freds och konfliktforskning i Sverige ser ljus ut.

Konferensarrangör var Peace Research in Sweden (PRIS). Mer information om PRIS finns på https://peaceresearch.se/.

Medverkande från institutionen

Malin Åkebo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 50
Elisabeth Olivius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 64
Patrik Johansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 77
Dzenan Sahovic
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 74