"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Patrik Johansson

Patrik Johansson är lärare och forskare i freds- och konfliktstudier och samordnare för programmet för internationell kris- och konflikthantering.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 15 37 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lärare och forskare framför allt inom freds- och konfliktstudier. Jag är också samordnare för programmet för internationell kris- och konflikthantering.

Min forskning berör huvudsakligen tre områden.

Ett handlar om fred och fredsbyggande. Jag är intresserad av förutsättningarna för varaktig fred, men också av vad fred är och hur den kan undersökas och mätas.

Ett andra forskningsintresse handlar om hur påtvingad migration påverkar och påverkas av krig och fred. Detta var ämnet för min doktorsavhandling, och jag har skrivit om frågan bland annat i boken Om krig och fred som vi använder på A-kursen i freds- och konfliktstudier.

Slutligen forskare jag om FN, framför allt säkerhetsrådet och dess agerande i frågor om krig och fred. Jag har skrivit om hur säkerhetsrådets arbete har utvecklats och förändrats över tid, med särskilt fokus på användningen av kapitel VII i FN-stadgan.

Jag undervisar under 2020 på A-, B- och C-nivå i freds- och konfliktstudier, och handleder uppsatser på avancerad nivå.

Jag har arbetat i två internationella observatörsmissioner i konfliktområden: ett år i Nordmakedonien som politisk analytiker och sambandsofficer för European Union Monitoring Mission (EUMM), och ett år i Palestina vid Temporary International Presence in Hebron (TIPH), först som observatör och sen på PR-avdelningen.

Under 2014–2016 tillbringade jag två år som postdoktor vid National Centre for Peace and Conflict Studies, University of Otago, Nya Zeeland.

Västerbottens-Kuriren
Johansson, Patrik
Perspectives on Politics, Cambridge University Press 2023, Vol. 21, (4) : 1527-1528
Johansson, Patrik
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 13
Johansson, Patrik; Saati, Abrak
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 12
Jarstad, Anna; Eklund, Niklas; Johansson, Patrik; et al.
Refugees' roles in resolving displacement and building peace: beyond beneficiaries, Washington D.C.: Georgetown University Press 2019 : 132-149
Johansson, Patrik
International Journal of Peace Studies, IPRA - Global Network of Peace Researchers 2018, Vol. 23, (2) : 1-14
Johansson, Patrik
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 9
Jarstad, Anna; Åkebo, Malin; Johansson, Patrik; et al.
Om krig och fred: en introduktion till freds- och konfliktstudier, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 273-287
Johansson, Patrik
Krig fred: RJ:s årsbok 2016/2017, Göteborg; Stockholm: Makadam Förlag 2016 : 39-53
Johansson, Patrik
The UN security council in the twenty-first century, Boulder: Lynne Rienner Publishers 2016 : 27-54
Wallensteen, Peter; Johansson, Patrik
Africa: Diversity and Development: 37th AFSAAP Conference Proceedings
Johansson, Patrik
Economic Sanctions, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2015 : 449-482
Johansson, Patrik
Mänsklig säkerhet
Johansson, Patrik
Indiana: University of Indiana 2015
Johansson, Patrik
Respons, (5) : 7-7
Johansson, Patrik
SIPRI Yearbook: armaments, disarmament and international security, 2014, Oxford: Oxford University Press 2014 : 56-69
Wallensteen, Peter; Johansson, Patrik
Om krig och fred: En introduktion till freds- och konfliktstudier, Lund: Studentlitteratur 2012 : 241-255
Johansson, Patrik
Västerbottens-Kuriren
Johansson, Patrik
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 3
Johansson, Patrik
Nordic Journal of International Law, Vol. 78, (3) : 309-342
Johansson, Patrik
Refugee Survey Quarterly, Oxford: 2009, Vol. 28, (1)
Johansson, Patrik
The Democratization Project: Opportunities and Challenges
Johansson, Patrik; Amer, Ramses
Rule of Law Promotion: Global Perspectives, Local Applications, Umeå: Iustus 2009 : 91-109
Johansson, Patrik; Amer, Ramses
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 7
Johansson, Patrik
Globalization and Challenges to Building Peace, Anthen Press, London, Chicago and New Delhi 2007 : -
Johansson, Patrik
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 3
Johansson, Patrik; Amer, Ramses
47th Annual Convention of the International Studies Association (ISA), San Diego, 22-25 mars : -
Johansson, Patrik
the Annual Conference of the Swedish Network of Peace, Conflict and Development Research, Uppsala, 6-8 November : -
Johansson, Patrik
The UN Security Council: from the Cold War to the 21st Century, Lynne Rienner, Boulder 2004 : -
Wallensteen, Peter; Johansson, Patrik
Delstudie/MENA-projektet, 2
Johansson, Patrik

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2019