"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-13 Uppdaterad: 2024-02-01, 07:30

Energieffektivare moln i sikte – världsunik portal nu öppen för forskare

NYHET Ett samarbete mellan Umeå universitet och Ericsson Research har resulterat i en onlineportal som gör det möjligt att "kika in" i processerna i ett datacenter, i realtid. – Forskare får nu unik tillgång till datauppsättningar av hög kvalitet och förutsättningar att utveckla nästa generations energieffektiva moln-tjänster, säger Paul Townend, universitetslektor i datavetenskap och ansvarig för WARA Common Information Bridge, ett projekt inom WASP, Sveriges största forskningsprogram.

Text: Victoria Skeidsvoll

Vi blir alltmer beroende av "molntjänster", där det vi gör i appar och på nätet hanteras och lagras på distans, i enorma, dynamiska dataanläggningar som förbrukar stora mängder energi. År 2030 kommer de att stå för nio procent av världens energiförbrukning.

Men hur effektiva är de och vad kan förbättras? Detta har hittills varit omöjligt för forskare att svara på.

Fram tills nu.

Nya system

Onlineportalen Ericsson Research Datacenter gör det möjligt att producera, filtrera och extrahera stora volymer av driftsdata från en molnanläggning – i realtid. Det öppnar upp för forskare att börja utveckla nya autonoma ledningssystem – till exempel för att bättre förutse och planera belastning och kapacitet, detektera fel och brister och för att utveckla metoder för högre energieffektivitet.

– Portalen ger tillgång till en helt unik och omfattande mängd av aktiva driftsdata, det finns inget liknande i världen. Vi skapar förutsättningarna så att vi kan börja skissa på nästa generations moln-anläggningar, säger Paul Townend, universitetslektor i datavetenskap och WASP-forskare vid Umeå universitet.

Komplexa och ineffektiva

Ett datacenter måste kunna hantera, förutse och reagera på förändringar i efterfrågan och miljö. De ska snabbt reagera på felaktigheter eller intrång och självoptimera för att vara så effektiva som möjligt.
– Systemen är så pass komplexa att mänsklig hantering inte är möjligt. I stället är det autonoma mekanismer för styrning och kontroll på alla nivåer, men de är synnerligen ineffektiva, säger Paul Townend och fortsätter:

 – Ett datacenter kräver lika mycket el som en stad med 60 000 invånare. Ett annat problem är att de ofta är mycket lågt utnyttjade. Det är vanligt att bara 20 procent av ett datacenter används vid varje tillfälle. Många operatörer vet inte när en efterfrågeökning inträffar, utan överdimensionerar för att se till att de kan tillgodose sina kunder och inte skada sitt rykte", säger Townend. 

Högkvalitativa datauppsättningar

De data som portalen gör tillgängliga är 'full stack', det vill säga, de ger tillgång till korrelerade data från hårdvara och anläggningssystem, liksom information om nätverkstrafik och applikationernas användning.
 – Det betyder att man kan börja studera systemen inifrån, och undersöka hur man bäst omfördelar och effektiviserar resurserna utan att tappa i kapacitet. Det här har inte tidigare varit möjligt för forskare då datauppsättningar av tillräckligt hög kvalitet inte gått att få tag på, och vi behöver detta för inlärning, resonemang och förutsägelser, säger Townend.

Samarbetet med Ericsson Research i Lund, finansieras av WASP, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, och har varit mycket framgångsrikt.

– Vi har bland annat säkerställt att portalen samlar in mätdata och logguppgifter på rätt sätt och att endast behöriga användare, med korrekt åtkomsträttighet, har möjlighet att nå dem. Vi har även sett till att skydda konfidentiell information, summerar Townend.

Världsledande forskning

Det är i första hand forskare inom WASP, Sveriges enskilt största forskningsprogram, som får tillgång till portalen. Här finns världsledande forskare med banbrytande expertis inom AI, autonoma system och mjukvara av avgörande strategisk betydelse för Sverige, finansierade av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

– WCIB-projektet lägger nu grunden för en framtida större samarbetsplattform, vilket kan omfatta flera bolag. Vårt samarbete med Paul Townend har varit produktivt och givande och vi är mycket tacksamma för den generösa finansieringen från WASP, som gjort detta möjligt, säger Johan Eker, adjungerad professor vid Lunds universitet och Principal Researcher på Ericsson Research.

Jon Leijon, forskningsingenjör vid institutionen för datavetenskap, har varit med i utvecklingen av det nya webbaserade portalsystemet.
 – Det stödjer säker inloggning, ett grafiskt gränssnitt för att bygga frågor, så att användarna inte behöver ha kunskaper i programmeringsspråk, liksom interaktiv datavisualisering och möjlighet att ladda ner dataset i både CSV-, JSON-, och textformat, säger Paul Townend.

Ytterligare frågor

Victoria Skeidsvoll
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 20