"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-29

Västerbottnisk hälsostudie rekryterar familj nr 2 000

NYHET Hälsoundersökningen Northpop, som lanserades i maj 2016 av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting, är en longitudinell studie med fokus på risk- och friskfaktorer hos barn. Genom att bjuda in alla blivande föräldrar i Västerbotten till att bidra till projektet, skapas ett unikt material för forskning med målet att förebygga exempelvis astma, fetma och ADHD.

– Rekryteringen av den 2 000:e familjen är en milstolpe för Northpop, som har målet att rekrytera 10 000 familjer. Med alla deltagande familjemedlemmar har vi nu cirka 6 000 deltagande individer. Genom att samla in denna rika mängd hälsodata bygger vi en guldgruva för forskning kring sjukdomar som är vanliga hos barn. Även om studien är unik i sitt specifika fokus på hälsa i livets första skede så är samtidigt långsiktiga befolkningsstudier för folkhälsoforskning en stolt västerbottnisk tradition, säger professor Magnus Domellöf, som är Magnus Domellöf, huvudansvarig för Northpop.

Barn och unga vuxna utgör 50 procent av Västerbottens befolkning. Northpop, som täcker just denna grupp, blir därmed ett komplement till Västerbottens Hälsoundersökning, VHU, som täcker åldrarna från 40 år och uppåt, vilket möjliggör bl.a. helt nya multigenerationella forskningsprojekt. De flesta av våra vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar och beteenden grundläggs tidigt i livet, men det är fortfarande inte känt exakt vilka miljöfaktorer som är riskfaktorer för olika sjukdomstillstånd och mekanismerna är ofullständigt kända. Det finns därför ett stort behov av mer forskning så att dessa faktorer kan relateras till senare hälsoutfall. En preventiv åtgärd tidigt i livet leder till en mycket större effekt på den livslånga hälsan än en åtgärd senare i livet.

– Vi vet exempelvis att astma, allergier, övervikt och skolsvårigheter ökat bland barn de senaste decennierna. Med Northpop kommer vi att på djupet kunna undersöka vilken roll arv och miljö spelar under barnets första år, säger docent Christina West, som är barnläkare och forskningsansvarig i Northpop.

Idag är över 30 forskare involverade i Northpop, och sju examensuppsatser har gjorts. Det bedrivs ett dussintal projekt med fokus på astma, allergi, övervikt, hjärnans utveckling, beteende- och skolproblem, glutenintolerans, genetik, epigenetik, exponering för miljögifter, livsstilsfaktorer, socioekonomiska faktorer, tarmflora, munflora, tandhälsa, fysisk aktivitet, digitala media, och socialt stöd till föräldrar samt stress och psykisk hälsa under graviditeten.

– Northpops databas innehåller idag svar på en miljon enkätfrågor, och projektet har samlat in 60 000 alikvoter blod samt 7 000 andra biologiska prover som t.ex.Richard Lundberg urinprov, salivprov, avföringsprov och bröstmjölksprov. Vi har också inlett ett väldigt fint samarbete där personal i hela kedjan från mödrahälsovården och förlossningen till BB och barnhälsovården hjälper till att bygga upp NorthPop, säger Richard Lundberg som är studiekoordinator i Northpop.

Under våren har även allergiprovtagning kommit igång, och många av de äldsta Northpop-barnen har under vår och försommar tagit prover på forskningsavdelningen för pediatrik på Norrlands Universitetssjukhus. Vid denna provtagning testas om barnet har antikroppar mot tretton olika allergener: fem födoämnen, sju luftburna allergener samt mot transglutaminas (gluten). Resultatet av detta test meddelas samtliga som tar provet.

Till Nortpops webbplats

För mer information, kontakta gärna:

Christina West
Professor, överläkare
E-post
E-post
Magnus Domellöf
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 21 28