"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-10

Vinst för hälsan att cykla till jobbet, även bland avgaser

NYHET Att förmå pendlare att ställa bilen och ta cykeln ger en dubbel hälsovinst. Dels blir det mindre avgaser, dels förbättras hälsan för pendlarna själva. Även i områden med mycket luftföroreningar är fysisk träning gynnsam för hälsan. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Resultaten visar att hälsovinsterna av träning är särskilt stora för den som bor i områden med mycket luftföroreningar. Träning håller tillbaka inflammation som börjar i andningsorganen som föroreningarna orsakar, säger Wasif Raza, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Wasif Raza två studier av deltagare i Umeå mellan året 1990 och 2014. I studierna har man undersökt risken att insjukna och återinsjukna i ischemisk hjärtsjukdom, det vill säga bland annat hjärtinfarkt och kärlkramp, och i stroke. Detta har satts i relation till deltagarnas grad av fysisk aktivitet och långtidsexponering för luftföroreningar.

Resultatet bland närmare 35 000 kommuninvånare var att träningen medförde gynnsamma effekter på risken att insjukna i ischemisk hjärtsjukdom för personer som var bosatta på adresser med höga nivåer av luftföroreningar, där risken var 45 procent lägre bland de som tränade i träningskläder minst två gånger per vecka. Någon motsvarande effekt gick inte att se för personer på adresser med låga halter av luftföroreningar.

– En slutsats är att det är extra viktigt för stadsplanerarna att underlätta för gång- och cykelpendling och även för fysisk aktivitet på fritiden i tätorter med mycket biltrafik och luftföroreningar. Det vinner alla på, säger Wasif Raza.

Wasif Raza är uppväxt i Pakistan och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

 

Om disputationen

Wasif Raza, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar tisdag 15 juni kl. 13 sin avhandling Effekter av aktiv transport på hälsa - med fokus på fysisk aktivitet, luftföroreningar och hjärt-kärlsjukdomar. Fakultetsopponent Otto Hänninen, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors, Finland. Huvudhandledare Johan Nilsson Sommar. Plats: Triple Helix, Universitetsledningshuset. Disputationen kan följas via zoom https://umu.zoom.us/j/62645020569 Lösenord: 223344

Kontakt

Wasif Raza
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-785 27 67