"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-12

Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, ny bok

NYHET Demokrati- och medborgarfostran hamnar ofta i skymundan i yrkesprogrammen, trots att det står i läroplanen att förberedelse för demokratiskt deltagande ska genomsyra all undervisning.

Text: Kenneth Ekström

I en ny bok synliggörs hur undervisning i yrkesämnen är och kan vara en väsentlig del av skolans demokratiska uppdrag.

 

image6stv3.png

Författarna fördjupar resonemang om läroplaner och undervisningspraktik i förhållande till medborgarfrågor relaterade till klass, kön och etnicitet. Utifrån verkliga exempel diskuteras bland annat

  • Vilka kunskaper yrkesämnesundervisningen ger i att problematisera rådande förhållanden på arbetsplatsen och det vidare yrkeslivet.
  • Vilka möjligheter ges för elever att delta i samtal om hur arbetet ska organiseras och
  • Vad som skapar yrkets förutsättningar, till exempel i arbetslag, i fackförbund och inom politiken?

Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag bygger på resultat från forskningsprojektet Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik.

Bokens författare:

Per-Åke Rosvall, docent i pedagogiskt arbete vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet

Maria Rönnlund, docent i pedagogiskt arbete vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet

Kristina Ledman, lektor i pedagogik vid Umeå universitet

Mattias Nylund, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.