Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inköp, upphandling och investeringar

Umeå universitet upphandlar och köper årligen stora volymer av varor och tjänster. Inköp och upphandling är därför viktiga styrmedel för att minska universitetets miljö- och klimatpåverkan, och för att bidra till hållbar utveckling.

År 2020 upphandlade universitetet för över 330 miljoner kronor. Miljökrav ställdes i hälften av upphandlingarna motsvarande den allra största delen av upphandlingarnas värde. Det finns dock potential att ytterligare systematisera miljö- och klimathänsynen i universitetets upphandling och inköp samt att öka hänsynstagandet till sociala och arbetsrättsliga villkor i dem.

Vid universitetet finns ett flertal restaurang-, café- och cateringverksamheter. Dessa verksamheter utgör dels leverantörer av universitetets upphandlade tjänster och dels erbjuder de sina tjänster till bland annat universitetets medarbetare och studenter. Universitetet kan bidra till minskad miljöpåverkan från mat och servering genom att ställa miljökrav på upphandlade leverantörer eller genom dialog med företagen om hållbara och klimatsmarta val av mat, utrustning och artiklar.

Inriktningsmål till år 2030

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för fokusområdet inköp, upphandling och investeringar för perioden 2021-2023 med sikte mot 2030.
Andelen upphandlingar med miljö- och hållbarhetskrav ska årligen öka.
Utbudet av klimatsmarta mat- och serveringsalternativ ska öka.
Universitetets stiftelse- och donationskapital placeras miljö- och hållbarhetshänsyn.

Globala målen

Genom aktiviteter inom området Inköp, upphandlingar och investeringar kan universitetet bidra till flera globala mål: 12 Hållbar konsumtion och produktion, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt 13 Bekämpa klimatförändringarna.