"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om vårt strategiska klimat- och hållbarhetsarbete

I Umeå universitets vision har vi slagit fast att en av universitetets viktigaste uppgifter är att möta omvärldens förändrade krav och förväntningar. Vi vill driva omställningen till ett hållbart samhälle och bidra till att Agenda 2030 och dess globala hållbarhetsmål genomförs.

Med avstamp i högskolelagen, miljöledningsförordningen, Klimatramverket för universitet och högskolor och vår egen miljöutredning har vi arbetat fram ett ramverk som beskriver hur universitetet ska arbeta för att bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Du hittar vår regel, policy och handlingsplan för området klimat, miljö och hållbarhet på den här sidan. I 2022 års hållbarhetsrapport hittar du en genomgång av universitetets miljö- och hållbarhetsarbete. Våra ambitioner för att, och hur, vi ska ta framtidsansvar hittar du i universitetets vision.

Våra styrdokument

Läs mer om universitetets strategiska klimat- och hållbarhetsarbete i det ramverk som arbetet bygger på.
Vision och värdegrund

Universitetets vision och värdegrund sätter grunden för hur vi vill vara, mot varandra och gentemot omvärlden.

Globalt och nationellt arbete för hållbar utveckling

Genom de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030 ska världens länder avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen. Klimatramverket stöttar universiteten och högskolorna i det arbetet.
Klimatramverket

SUHF har antagit Klimatramverket som ett stöd i universitets och högskolors arbete med klimatutmaningen.

Senast uppdaterad: 2023-08-10