"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rätten och den nya tekniken

Bild: Inhousebyrån

Profilområde Forskningstemat rätten och den nya tekniken samlar forskare som intresserar sig för hur ny teknik, såsom artificiell intelligens, digitalisering och automatisering påverkar rätten och vilka gränser och förutsättningar som rätten ställer upp för tillämpningen av sådan teknik.

Forskningen som bedrivs inom temat täcker en rad olika rättsområden, från mänskliga rättigheter och konstitutionell rätt, till förvaltningsrätt, civilrätt, och straff- och processrätt. Forskare verksamma inom temat tillämpar inte sällan insikter från ett större tvärsnitt av akademiska discipliner och teoribildningar.

Kontaktperson

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Forskningsprojekt

HYDE – Mänsklig agens och rättsstatlighet i semi-automatiserat beslutsfattande
Projektet studerar rättsliga frågor rörande det ökade bruket av semi-automatiserat beslutsfattande inom områden som påverkar grundläggande...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Rättsstatliga utmaningar vid användning av Artificiell Intelligens och autonoma system i EU:s gränskontroll
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka de rättsstatliga förutsättningarna för implementering och användning av autonoma system vid...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 oktober 2020 till 31 mars 2026
Senast uppdaterad: 2023-08-28