"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AI och samhälle

Bild: Unsplash

Forskargrupp DIGSUMs grupp för AI och samhälle är fokuserad på att analysera och förstå sociala implikationer av artificiell intelligens och autonoma system. Vi närmar oss studieobjektet med samhällsvetenskaplig interdisciplinär expertis.

System som bygger på artificiell intelligens används i ett växande antal samhälleliga sammanhang och har därigenom en påverkan på centrala aspekter av människors sociala liv.

Transformationen sker samtidigt inom en rad viktiga sektorer och områden: politik, utbildning, vård och omsorg, lag och rätt, näringsliv, arbetsliv, medier, och så vidare. På grund av detta blir den roll och effekt som AI-system har i förhållande till individer och populationer, såväl som till nationella och globala agendor, ett högprioriterat studieobjekt för dagens samhällsvetenskap.  

När det gäller AI är de sociala och kulturella omställningarna mer långtgående än de renodlat tekniska, vilket innebär stora utmaningar och möjligheter för samhällsforskning.

Den stora majoriteten av AI-system implementeras idag utan att några djupgående eller välgrundade sociala överväganden görs, och med ytterst begränsade system för hur ansvarsfrågan ska hanteras. I och med att forskningen om de bredare samhälleliga implikationerna av AI hittills har varit begränsad, behövs nya — samhällsvetenskapliga — ansatser för att mäta och granska konsekvenserna av dessa system, som i hög takt integreras i allt fler centrala samhällsinstitutioner. 

Vår grupp för AI och samhälle arbetar, genom en rad projekt, för att utveckla kunskap som kan bidra till att framtida tillämpningar av AI och autonoma system kan anpassas bättre till den sociala komplexitet som präglar de sammanhang där de implementeras och används.

Vi arrangerar seminarier, events, och kurser, och verkar för att skapa tillfällen för samhällsforskare vid Umeå universitet att bidra med sin expertis i relation till frågor om AI och automatisering.

Koordinator

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för digital samhällsforskning
Senast uppdaterad: 2022-12-21