Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Hofverberg

Postdoktor med ett intresse för elevers motivation och naturvetenskapens didaktik. Forskar just nu om elevers ansträngningar på PISA-proven.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå

Mitt främsta forskningsintresse är elevers motivation, och helst i anknytning till naturvetenskap. Dessutom rör min forskning t.ex. kunskapssyn och prov och bedömning. För närvarande är jag anställd som postdoktor i ett projekt som fokuserar på att undersöka elevers ansträngning på PISA-proven, bl.a. kopplat till deras motivation för naturvetenskap.

I grunden är jag gymnasielärare i biologi och kemi och mitt långsiktiga mål med forskningen är att bidra till att utveckla lärares praktik för att fler elever ska känna motivation att göra sitt bästa i skolan.

Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 6
Hofverberg, Anders; Eklöf, Hanna; Lindfors, Maria
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 64, (3) : 333-354
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Taylor & Francis 2020, Vol. 113, (2) : 145-162
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.
Book of Abstracts EARLI 2019
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael
European Journal of Psychology of Education, Springer 2019, Vol. 34, (2) : 295-315
Winberg, Mikael T.; Hofverberg, Anders; Lindfors, Maria
Resultatdialog 2019, Stockholm: Vetenskapsrådet 2019 : 112-116
Winberg, Mikael T.; Hofverberg, Anders; Lindfors, Maria; et al.
International Conference on Motivation (ICM) 2018, Aarhus, Denmark, August 15-17, 2018
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.
Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good. Book of abstracts : 385-385
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2017, Trondheim, Norway,June 7-9, 2017
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.
FND-konferensen (Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik), Högskolan Dalarna Falun, November 9-10, 2016
Hofverberg, Anders