"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Hofverberg

Jag är biträdande lektor och mina främsta forskningsintressen är elevers motivation och naturvetenskapens didaktik. I min nuvarande tjänst har jag även ett fokus på högskolepedagogik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Mitt främsta forskningsintresse är elevers motivation, och helst i anknytning till naturvetenskap. Dessutom rör min forskning t.ex. kunskapssyn, prov och bedömning samt elevers välmående. För närvarande har jag en tjänst som biträdande universitetslektor med ett särskilt fokus på högskolepedagogik. Inom detta område kommer jag bland annat att studera hur Virtual Reality-teknik kan användas i kemiundervisning på universitetsnivå.

I grunden är jag gymnasielärare i biologi och kemi och mitt långsiktiga mål med forskningen är att bidra till att utveckla lärares praktik för att fler elever ska känna motivation att göra sitt bästa i skolan.

Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 6
Hofverberg, Anders; Eklöf, Hanna; Lindfors, Maria
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.; Palmberg, Björn; et al.
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Taylor & Francis 2020, Vol. 113, (2) : 145-162
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 64, (3) : 333-354
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.
Book of Abstracts EARLI 2019
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael
European Journal of Psychology of Education, Springer 2019, Vol. 34, (2) : 295-315
Winberg, Mikael T.; Hofverberg, Anders; Lindfors, Maria
Resultatdialog 2019, Stockholm: Vetenskapsrådet 2019 : 112-116
Winberg, Mikael T.; Hofverberg, Anders; Lindfors, Maria; et al.
International Conference on Motivation (ICM) 2018, Aarhus, Denmark, August 15-17, 2018
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.
Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good. Book of abstracts : 385-385
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2017, Trondheim, Norway,June 7-9, 2017
Hofverberg, Anders; Winberg, Mikael T.
FND-konferensen (Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik), Högskolan Dalarna Falun, November 9-10, 2016
Hofverberg, Anders

Jag är främst inblandad i kurser som rör grundläggande naturvetenskap och teknik för blivande för- och grundskollärare samt handledning av examensarbeten i lärarutbildningen.