Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Annica Backman

Annica Backman

Jag heter Annica Backman, är universitetsadjunkt vid institutionen för omvårdnad. Jag gör för närvarande en postdoc där jag forskar om ledarskap och personcentrerad vård. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Annica Backman och har anställning som universitetsadjunkt vid institutionen för omvårdnad. Jag undervisar främst om ämnen relaterade till organisation och ledarskap i vården, inom sjuksköterskeprogrammet vid vår institution.

Jag disputerade 2018 med avhandlingen "Leadership, person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes. Avhandlingen bidrar med kunskap om hur man kan leda personcenterad vård, vad som karaktäriserar ett gott ledarskap samt hur ledarskapet påverkar vårdkvalitet i form personcentrerad vård och vilken betydelse ledarskapet har för personalens arbetssituation.

Jag gör för närvarande (2018-2020) en postdoc i U-AGE SWENIS (Nationell inventering av vård och hälsa inom särskilda boenden för äldre i Sverige) där jag förutom att vara projektledare forskar om ledarskap och personcentrerad vård inom särskilda boenden för äldre. 

Mina samarbetsparters är: 

U-Age, Umeå Aging and Reaserch Programme.

U-AGE är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård i hemtjänst och i särskilt boende samt undersöka hur boende i trygghetsboende upplever sin hälsa och trivsel. Projektet inventerar även ett representativt urval av svenska vård- och omsorgsboenden. U-AGE syftar till: Att utforska effekter av innovativa, evidensbaserade och personcentrerade interventioner i hemtjänst och i särskilda boende: Att jämföra hälsa, trivsel och livskvalitet i trygghetsboenden med personer som bor i ordinärt boende: Att samla in nationellt representativa data om personer boende i vård- och omsorgsboenden och deras trivsel, och livskvalitet, samt hur vården är organiserad.

WE-THRIVE, Worldwide Elements to Harmonize Research in Long Term Care Living Environments;

WE-THRIVE är en internationell forskargrupp som träffas årligen och som består av forskare inom medicin, omvårdnad, beteendevetenskap och samhällsvetenskap från 21 geografiskt och ekonomiskt divergerande länder. Avsikten är att utveckla en gemensam datainfrastruktur för att stödja personcentrerad inom äldrevård. WE-THRIVE syftar till att identifiera data/variabler som är internationellt relevanta, genom att jämföra och specificera en uppsättning av data/variabler/instrument (s.k common data elements, CDEs) som kan användas i studier vid jämförelser länder emellan. Forskargruppen representerar både låg, medel- och höginkomstländer.

BMC Nursing, BioMed Central 2021, Vol. 20, (1)
Backman, Annica C.; Sjögren, Karin; Lövheim, Hugo; et al.
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2021, Vol. 7
Chu, Charlene H.; McGilton, Katherine S.; Spilsbury, Karen; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (1-2) : 172-183
Backman, Annica C.; Ahnlund, Petra; Sjögren, Karin; et al.
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2020, Vol. 6
McGilton, Katherine S.; Backman, Annica C.; Boscart, Veronqiue; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2020, Vol. 21, (7) : 962-965
McGilton, Katherine S.; Escrig-Pinol, Astrid; Gordon, Adam; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Sköldunger, Anders; Sandman, Per-Olof; Backman, Annica C.
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2019, Vol. 5 : 1-8
Siegel, Elena O.; Backman, Annica; Cai, Yi; et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2019, Vol. 34, (1) : 130-136
Sköldunger, Anders; Wimo, Anders; Sjögren, Karin; et al.
Umeå University medical dissertations, 1957
Backman, Annica
Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, (7-8) : 1552-1560
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lövheim, Hugo; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2017, Vol. 73, (12) : 2903-2913
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; et al.
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2017, Vol. 24, (3) : 327-337
Lood, Qarin; Björk, Sabine; Sköldunger, Anders; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2016, Vol. 56 : 283-283
Backman, Annica; Lövheim, Hugo; Sjögren, Karin; et al.
Journal of Nursing Management, Vol. 24, (6) : 766-774
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 36, (3) : 168-174
Edvardsson, David; Backman, Annica; Bergland, Ådel; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2016, Vol. 56 : 389-389
Sköldunger, Anders B.; Wimo, A.; Sandman, Per-Olov; et al.
The Gerontologist, Vol. 55 : 806-807
Backman, Annica C.; Lövheim, Hugo; Sjögren, Karin; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem