"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Annica Backman

Jag heter Annica Backman, är docent och universitetslektor i omvårdnad. Jag forskar och undervisar huvudsakligen om ledarskap och personcentrerad vård. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Annica Backman, är docent och har anställning som universitetslektor vid institutionen för omvårdnad. Jag har en klinisk förenad anställning med region Västerbotten där jag arbetar som verksamhetsutvecklare med fokus på personcenterad vård, och utgår ifrån Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab. Jag undervisar främst om ämnen relaterade till organisation och ledarskap i vården, inom sjuksköterskeprogrammen vid vår institution. Jag är också affilierad till Högskolan Kristianstad som forskare. Min forskning handlar huvudsakligen om ledarskap och personcentrerad vård, men även personalens arbetssituation i vård och omsorg.

Jag disputerade 2018 med avhandlingen "Leadership, person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes. Avhandlingen bidrar med kunskap om hur man kan leda personcenterad vård, vad som karaktäriserar ett gott ledarskap samt hur ledarskapet påverkar vårdkvalitet i form personcentrerad vård och vilken betydelse ledarskapet har för personalens arbetssituation.

Jag har genomfört en postdoc (2018-2020) i U-AGE SWENIS (Nationell inventering av vård och hälsa inom särskilda boenden för äldre i Sverige) där jag förutom att vara projektledare också fortsatte att forska om ledarskap och personcentrerad vård. 

Mina samarbetsparters rörande forskning är

PERLE-studierna: Personcentrerat ledarskap ledarskap inom vård och omsorg till äldre personer, (PERLE) och  Personcentrerad vård och ledarskap vid särskilt boende – etiska utmaningar i ljuset av Covid -19, (PERLE-C). Samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Hälsohögskolan Kristianstad.

PERLE: Syftet med detta projekt är att undersöka enhetschefers och sjuksköterskors syn på personcentrerad vård och personcentrerat ledarskap inom kommunal vård och omsorg till äldre personer. Samt att översätta och anpassa ett i Australien utvecklat teoretiskt ramverk om personcentrerat ledarskap till svenska förhållanden

PERLE-C: Det övergripande syftet är att utforska de etiska utmaningar som enhetschefer, sjuksköterskor och vård- och omsorgspersonal vid SÄBO har ställts inför. Samt de bilder som media har förmedlat av äldreomsorgen under pandemin och hur det har påverkat ledare och personal.

U-Age, Umeå Aging and Reaserch Programme.

Styrgruppsledamot i U-AGE, ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård i hemtjänst och i särskilt boende samt undersöka hur boende i trygghetsboende upplever sin hälsa och trivsel. Projektet inventerar även ett representativt urval av svenska vård- och omsorgsboenden. U-AGE syftar till: Att utforska effekter av innovativa, evidensbaserade och personcentrerade interventioner i hemtjänst och i särskilda boende: Att jämföra hälsa, trivsel och livskvalitet i trygghetsboenden med personer som bor i ordinärt boende: Att samla in nationellt representativa data om personer boende i vård- och omsorgsboenden och deras trivsel, och livskvalitet, samt hur vården är organiserad.

WE-THRIVE, Worldwide Elements to Harmonize Research in Long Term Care Living Environments;

WE-THRIVE är en internationell forskargrupp som träffas årligen och som består av forskare inom medicin, omvårdnad, beteendevetenskap och samhällsvetenskap från 21 geografiskt och ekonomiskt divergerande länder. Avsikten är att utveckla en gemensam datainfrastruktur för att stödja personcentrerad inom äldrevård. WE-THRIVE syftar till att identifiera data/variabler som är internationellt relevanta, genom att jämföra och specificera en uppsättning av data/variabler/instrument (s.k common data elements, CDEs) som kan användas i studier vid jämförelser länder emellan. Forskargruppen representerar både låg, medel- och höginkomstländer. Sitter i styrgruppen även här.

Personcentrerad vård i primärvården- Patienters uppplevelser

Intervjustudie med fokus på patienters upplevelser av personcentrerad vård i primärvården, för utvecklandet mot en nära personcenterad vård.

Äldre personers hälsa och livskvalitet i särskilt boende- Betydelsen av ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation. 

Doktorandprojekt med det övergripande syftet är att undersöka hälsa och livskvalitet hos äldre personer i särskilt boende, longitudinella trender och betydelsen av ledarskap, personcentrerad vård och personalfaktorer.

COVERS-Care worker experiences and infection surveillance in nursing homes following COVID-19: building better infection resilience

Doktornadprojekt inom ramen för COVERS (Klinisk mikrobiologi) med syftet att undersöka infektionsbörda av COVID-19, attityder till infektionsprevention bland vårdpersonal, och att utveckla och utvärdera ett nytt infektionskontrollssystem  för att skapa ökad kunskap så att vårdpersonal tidigare och säkrare kan använda infektionstestning i särskilda boenden för äldre. COVERS-studien koordineras av Umeå universitet och kommer att undersöka hur immunitet mot covid-19 utvecklas över tid, inklusive utveckling av infrastrukturer för sjukdomsövervakning i realtid med fokus på utsatta populationer. COVERS drivs av forskare vid Umeå universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet och 9 sjukvårdsregioner är partners i projektet.

International Journal of Older People Nursing, John Wiley & Sons 2024, Vol. 19, (1)
Backman, Annica C.; Ahnlund, Petra; Lövheim, Hugo; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2024, Vol. 11, (1)
Backman, Annica C.; Sjögren, Karin; Lövheim, Hugo; et al.
Nursing Ethics
Karlsson, Anna-Carin; Edberg, Anna-Karin; Sundström, Malin; et al.
Scandinavian Journal of Pain, Walter de Gruyter 2024, Vol. 24, (1)
Rankin, Linda; Lindkvist, Marie; Backman, Annica C.; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Abramsson, Linnea; Backman, Annica C.; Lövheim, Hugo; et al.
International Journal of Older People Nursing, John Wiley & Sons 2023, Vol. 18, (1)
Backman, Annica C.; Lindkvist, Marie; Lövheim, Hugo; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2023, Vol. 32, (19-20) : 7227-7237
Backman, Annica C.; Lindkvist, Marie; Lövheim, Hugo; et al.
International Journal of Older People Nursing, John Wiley & Sons 2023, Vol. 18, (6)
Weni, Woro Mustika; Shimizu, Megumi; Ando-Ohmura, Chiaki; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (9-10) : 1377-1388
Backman, Annica C.; Lövheim, Hugo; Lindkvist, Marie; et al.
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2022, Vol. 8
Vellani, Shirin; Zuniga, Franziska; Spilsbury, Karen; et al.
BMC Nursing, BioMed Central 2021, Vol. 20, (1)
Backman, Annica C.; Sjögren, Karin; Lövheim, Hugo; et al.
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2021, Vol. 7
Chu, Charlene H.; McGilton, Katherine S.; Spilsbury, Karen; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (1-2) : 172-183
Backman, Annica C.; Ahnlund, Petra; Sjögren, Karin; et al.
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2020, Vol. 6
McGilton, Katherine S.; Backman, Annica C.; Boscart, Veronqiue; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2020, Vol. 21, (7) : 962-965
McGilton, Katherine S.; Escrig-Pinol, Astrid; Gordon, Adam; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Sköldunger, Anders; Sandman, Per-Olof; Backman, Annica C.
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2019, Vol. 5 : 1-8
Siegel, Elena O.; Backman, Annica; Cai, Yi; et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2019, Vol. 34, (1) : 130-136
Sköldunger, Anders; Wimo, Anders; Sjögren, Karin; et al.
Umeå University medical dissertations, 1957
Backman, Annica
Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, (7-8) : 1552-1560
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lövheim, Hugo; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2017, Vol. 73, (12) : 2903-2913
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; et al.
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2017, Vol. 24, (3) : 327-337
Lood, Qarin; Björk, Sabine; Sköldunger, Anders; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2016, Vol. 56 : 283-283
Backman, Annica; Lövheim, Hugo; Sjögren, Karin; et al.
Journal of Nursing Management, Vol. 24, (6) : 766-774
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 36, (3) : 168-174
Edvardsson, David; Backman, Annica; Bergland, Ådel; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2016, Vol. 56 : 389-389
Sköldunger, Anders B.; Wimo, A.; Sandman, Per-Olov; et al.
The Gerontologist, Vol. 55 : 806-807
Backman, Annica C.; Lövheim, Hugo; Sjögren, Karin; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar huvudsakligen om vårdledarskap, vårdorganisation och personcentrerad vård. Jag är kursansvarig för  ledarskapskurser både på grund-  och avancerad nivå i våra sjuksköterskeutbildningar. Vidare är jag klinisk lärare för studenter som gör sin VFU i somatisk vård och jag handleder också uppsatser på kandidat- och magisternivå.