"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Camilla Sandberg

Jag är docent i fysioterapi och universitetslektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, på Fysioterapiprogrammet.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi, Anknuten
Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Kardiologi

Jag är docent i fysioterapi och arbetar som universitetslektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, på Fysioterapiprogrammet. Jag är även specialistfysioterapeut inom området hjärt-kärlssjukdom och arbetar med hjärtrehabilitering på Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Jag bedriver forskning om fysisk prestationsförmåga, fysisk aktivitet och träning vid medfödd och förvärvad hjärtsjukdom. Min huvudsakliga forskningsprofil är medfödda hjärtfel hos barn och vuxna. Inom detta område är fysisk aktivitet, muskelfunktion och kroppsammansättning de ämnen som jag just nu forskar mest aktivt och jag byggt upp ett brett nätverk såväl nationellt som internationell inom vilket jag bedriver forskningssamarbeten.  I tillägg till detta driver jag ett forskningsprojekt om hjärtrehabilitering som handleds på distans. Detta projekt sker i samarbete med en forskargrupp vid Deakin University, Melbourne.

Journal of the American College of Cardiology, Elsevier 2024, Vol. 83, (12) : 1149-1159
Daelman, Bo; Van Bulck, Liesbet; Luyckx, Koen; et al.
Cardiology in the Young
Wikner, Anna; Johansson, Karna; Enocson, Elin; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (11)
Ekblom-Bak, Elin; Börjesson, Mats; Ekblom, Örjan; et al.
JACC: Advances, Elsevier 2023, Vol. 2, (5) : 100422-100422
Wikner, Anna; Sandström, Anette; Rinnström, Daniel; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2022, Vol. 32, (6) : 861-868
Hansson, Lena; Sandberg, Camilla; Öhlund, Inger; et al.
Journal of Medical Internet Research, JMIR publications 2022, Vol. 24, (3)
Michelsen, Halldóra Ögmundsdóttir; Sjölin, Ingela; Bäck, Maria; et al.
Pediatric Cardiology, Springer 2022, Vol. 43, (2) : 449-456
Sthen Bergdahl, Magne; Crenshaw, Albert G.; Rylander Hedlund, Eva; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2022, Vol. 32 : 1432-1439
Ternrud, Linda; Hlebowicz, Joanna; Sandberg, Camilla; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2022, Vol. 363 : 30-39
Van Bulck, Liesbet; Kovacs, Adrienne H.; Goossens, Eva; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2021, Vol. 20, (2) : 276-284
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
ACR Open Rheumatology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 3, (3) : 138-146
Hörnberg, Kristina; Pomeroy, Jeremy; Sandberg, Camilla; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2021, Vol. 31, (5) : 792-798
Sandberg, Camilla; Crenshaw, Albert G.; Christersson, Christina; et al.
International Journal of Cardiology Congenital Heart Disease, Elsevier 2021, Vol. 4
Sandberg, Camilla; Crenshaw, Albert G.; Elçadi, Guilherme H.; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2021, Vol. 322 : 169-169
Sandberg, Camilla; Johansson, Karna; Christersson, Christina; et al.
International Journal of Cardiology Congenital Heart Disease, Elsevier 2021, Vol. 5
Sandström, Anette; Wikner, Anna; Rinnström, Daniel; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2020, Vol. 7, (2) : 556-562
Holmlund, Lena; Brännström, Margareta; Lindmark, Krister; et al.
Scandinavian Journal of Rheumatology, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 49, (2) : 112-121
Hörnberg, Kristina; Pomeroy, J.; Sandberg, Camilla; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2020, Vol. 30, (8) : 1138-1143
Sandberg, Camilla; Frisk, Emelie; Hansson, Lena; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2020, Vol. 319 : 62-66
Sandberg, Camilla; Johansson, Karna; Christersson, Christina; et al.
Berzelius symposium 99, The Cardiac Patient from Birth to Adulthood, Stockholm, Sweden, 21-22 February 2019.
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
IJC Heart & Vasculature, Elsevier 2019, Vol. 22 : 20-25
Larsson, Lena; Johansson, Bengt; Sandberg, Camilla; et al.
IJC Heart & Vasculature, Elsevier 2019, Vol. 22 : 13-17
Larsson, Lena; Johansson, Bengt; Wadell, Karin; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2019, Vol. 280 : 57-60
Larsson, Lena; Rinnström, Daniel; Sandberg, Camilla; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2019, Vol. 40 : 1636-1636
Leosdottir, M.; Sjolin, I.; Sandberg, Camilla; et al.
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis 2019, Vol. 22, (4) : 206-211
Nordin, Fredrik; Nyberg, Andre; Sandberg, Camilla
European Heart Journal, Oxford University Press 2019, Vol. 40 : 1091-1091
Sandberg, Camilla; Crenshaw, A. G.; Elcadi, G. H.; et al.
Canadian Journal of Cardiology, Elsevier 2019, Vol. 35, (12) : 1815-1823
Sandberg, Camilla; Crenshaw, Albert G.; Elcadi, Guilherme H.; et al.
International Journal of Cardiology, Vol. 296 : 57-62
Sandberg, Camilla; Johansson, Karna; Christersson, Christina; et al.
Open heart, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 6, (1)
Sandström, Anette; Sandberg, Camilla; Rinnström, Daniel; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2018, Vol. 39 : 1120-1121
Bay, Annika; Berghammer, M.; Lämås, Kristina; et al.
European Heart Journal: ESC Congress 2018 25 - 29 August Munich, Germany
Bay, Annika; Berghammer, Malin; Lämås, Kristina; et al.
Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, (15-16) : 3131-3138
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2018, Vol. 28, (Suppl. S1) : S37-S37
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
International Journal of Cardiology: Heart and vasculature, Elsevier 2018, Vol. 18 : 7-11
Bay, Annika; Sandberg, Camilla; Thilén, Ulf; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2018, Vol. 39 : 242-243
Larsson, Lena; Johansson, Bengt; Sandberg, Camilla; et al.
Congenital Heart Disease, John Wiley & Sons 2018, Vol. 13, (2) : 254-262
Sandberg, Camilla; Hedström, Magnus; Wadell, Karin; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2017, Vol. 243 : 174-179
Bay, Annika; Dellborg, Mikael; Berghammer, Malin; et al.
European Heart Journal, Vol. 38, (Suppl. 1)
Bay, Annika; Sandberg, Camilla; Thilen, U.; et al.
Canadian Journal of Cardiology, Vol. 32, (4) : 547-553
Camilla, Sandberg; Pomeroy, Jeremy; Thilén, Ulf; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 22, (2) : 240-248
Sandberg, Camilla; Engström, Karl Gunnar; Dellborg, Mikael; et al.
European Heart Journal, Vol. 36 : 458-458
Sandberg, Camilla; Hedström, Magnus; Dellborg, M.; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2015, Vol. 187 : 219-226
Sandberg, Camilla; Rinnström, Daniel; Dellborg, Mikael; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 22, (12) : 1523-1530
Sandberg, Camilla; Thilén, Ulf; Wadell, Karin; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2014, Vol. 35, (Supplement 1, Meeting abstract P1352) : 237-237
Sandberg, Camilla; Thilen, U.; Wadell, Karin; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2014, Vol. 35, (Supplement 1, Meeting abstract P3279) : 579-579
Sandberg, Camilla; Thilen, U.; Wadell, Karin; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2013, Vol. 34, (Supplement: 1) : 383-383
Sandberg, Camilla; Thilen, U.; Wadell, Karin; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2013, Vol. 34, (Supplement: 1) : 382-383
Sandberg, Camilla; Wadell, Karin; Gradmark, Anna; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar om hjärt- och cirkulationsfysiologi, muskelfysiologi, vetenskaplig metod och testmetodik och är tillsammans med Karin Wadell kursansvarig för kursen fysioterapi vid nedsättning i andnings- och cirkulationssystemen, 3FT311. Jag handleder även student uppsatser och doktorander.

Publicerad: 29 apr, 2019
Camilla Sandberg: Träna hjärtat på distans

Fysisk träning är viktig i hjärtrehabilitering - konditionsträning minst 90 minuter i veckan, har effekt.