"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cecilia Lindblom

Jag är filosofie doktor i kostvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vad jag gör på kost- och måltidsvetenskap

Jag är universitetslektor och undervisar främst på hem-och konsumentkunskapsutbildningen.

Forskning

Jag disputerade 2016 då jag försvarade min avhandling: Skolämnet hem- och konsumentkunskap på 2000-talet –förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse. Det övergripande syftet med studien var att analysera och förstå ramfaktorers inverkan på undervisningen, med fokus på elevers möjlighet till måluppfyllelse i en HKK-kontext.

Idag är ett av mina forskningsområden grupparbete i hem- och konsumentkunskap och på vilket sätt det påverkar elevers möjlighet till lärande. Betyg och bedömning i relation till grupparbete är också en del av min forskning.

Jag är också involverad i en forskargrupp vid institutionen som forskar om flera olika aspekter av hem- och konsumentkunskap i skolan och dess påverkan på elevers möjlighet till måluppfyllelse.

Undervisning

Min undervisning de senaste åren har fokuserat på pedagogiska och didaktiska aspeker på undervisning i hem- och konsumnetkunskap. Jag undervisar också på kompletternande pedagogisk utbildning (KPU) inom ämnesdidaktik samt besöker stundeter vid deras VFU.

Prata gärna med mig om:

Elevers påverkan av grupparbete för sitt lärande

Bakgrund

Jag är legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap (HKK) och religion sedan 2003. Innan min anställning på Umeå universitet arbetade jag som lärare i HKK och SO på en högstadieskola.

Under mina 17 år på institutionen har jag undervisat på de flesta av våra utbildningar samt varit involverad i kursutveckling framförallt inom hem- och konsumentkunskapsutbildningen.

Jag har även haft flera expteruppdrag för Skolverket och Skolinspektionen.

 

International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Didaktik för hem- och konsumentkunskap, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 83-94
Lindblom, Cecilia
Health Education Journal, Sage Publications 2016, Vol. 75, (6) : 676-688
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 40, (1) : 57-65
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
International Journal of Consumer Studies, John Wiley & Sons 2016, Vol. 40, (3) : 299-308
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
International Journal of Home Economics, International Federation for Home Economics 2016, Vol. 9, (1) : 35-53
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
Appetite, Elsevier 2015, Vol. 95 : 101-112
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 37, (5) : 556-563
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Hörnell, Agneta

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 30 augusti 2025
1 januari 2016 till 31 december 2022
Publicerad: 16 mar, 2020