"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design av biokol från restströmmar – påverkan av bränsle och processparametrar på biokols egenskaper för vatten- och markapplikationer

Forskningsprojekt Biokol har många användningsområden, bland annat för vattenrening och jordförbättring. Biokolets egenskaper påverkas av förhållandena under produktion. I detta projekt undersöks påverkan på biokolets egenskaper vid olika processförhållanden genom förgasning av restströmmar från både skogs- och jordbrukssektorn.

Att ta tillvara restströmmar från industri och samhälle är viktigt för ett hållbart samhälle. Genom förgasning kan kol som återvinns från restströmmar uppgraderas till biokol och gas. Biokol kan potentiellt användas till t.ex. vattenrening, jordförbättring och kollagring i mark. Syftet med detta projekt är att undersöka lämpliga processförhållanden för produktion av biokol, utföra karakterisering av dessa biokol, samt hitta en kombination av metoder för relevant karakterisering av biokolets fysikaliska egenskaper med relevans för vattenrening och jordförbättring.

Projektansvarig

Anna Strandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 04

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2024-12-31

Finansiering

Bio4Energy 2,1 Mkr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik, Materialvetenskap

Projektbeskrivning

Valorisering av restströmmar är en viktig nyckel för att bygga ett hållbart samhälle. Biokol kan användas i många applikationer, och en kol med hög porositet, hög specifik yta och önskad

ytkemi kan vara lämplig för t.ex. avloppsvattenrening, vattenrening och jordförbättring. Det övergripande syftet med projektet är att genomföra tidsbestämd undersökning av lämpliga förgasningsförhållande för biokolproduktion, som ger ett biokolmaterial med vissa egenskaper av relevans för vattenrening och jordförbättring.

Senast uppdaterad: 2023-03-16