"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-23

Våra samhällen och vårt sätt att leva måste bli mer hållbara

NYHET Det finns en bred konsensus kring att våra samhällen och vårt sätt att leva måste bli mer hållbara. Men att få grepp om vad denna omställning egentligen innebär och hur den kan gå till – det är en utmaning utöver det vanliga. Nu lanserar Umeå universitet ett nytt hållbarhetsnätverk. Syftet är att öka insatserna och ge möjlighet till långsiktig, tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare runt hållbar omställning.

Text: Debattartikel i VK 2020-11-23

Omställning till mer hållbara samhällen är oerhört komplicerat. Samhället behöver förändras både i smått och stort för att det ska bli verklighet. Det kan handla om allt från ny teknik och ekonomiska styrformer till nya sätt att tänka. 

Inom forskningen berörs många olika vetenskapsområden. Ett helhetsgrepp på hållbarhet kräver därför att vi forskare arbetar över disciplingränserna. För att en förändring ska kunna åstadkommas behöver sådana arbetsformer få stöd vid universitetet. 

Forskningen bör också genomföras i samverkan med ansvariga samhällsaktörer och medborgare för att utmaningar ska mötas i rätt sammanhang.

Betydelsen av universitetets forskning om hållbarhet har lyfts i många olika - men enskilda - områden. I diskussioner om hållbarhetsforskning påpekas ofta hur viktigt det fria valet av forskningsfrågan är. Det är grundläggande och helt avgörande för forskningens framskridande att en forskare kan välja att arbeta inom ett ytterst specialiserat område - där resultaten senare kan få stor betydelse för hållbarhetsfrågor. 

Samtidigt finns det många forskare som vill hitta sätt att samarbeta och samverka runt tvärvetenskapliga utmaningar. Där har det hittills saknats tydliga förutsättningar för att på ett genomgående och långsiktigt sätt inom universitetet stötta forskning på mer komplexa, ämnes- och fakultetsöverskridande frågor.

Det är därför med stor glädje som vi nu presenterar Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) – Umeå universitets forskningsinitiativ för hållbar omställning. 

UTRI startade som ett forskardrivet initiativ, inledningsvis med ett femtiotal intresserade forskare från universitets alla fakulteter. Syftet med UTRI är att stimulera en stark, öppen och kreativ miljö för tvärvetenskaplig forskning som strävar efter att stödja omvandlingen till hållbar utveckling. Helhetsperspektivet ska stå i fokus. 

Utgångspunkten för UTRI är att forskare, tillsammans med andra samhällsaktörer (offentliga, privata och ideella), kan bidra till att utveckla nya sätt att förstå och undersöka hållbarhetsomställning. Målet ska vara en tvärvetenskaplig, innovativ och konstruktiv forskning inom en rad olika områden.

Genom starten av UTRI skapas en plattform för att stötta informationsdelning, kunskapsutbyte och nya forskarsamarbeten över discipliner, institutioner och fakulteter. UTRI blir en slags mötesplats där forskare enklare kan identifiera andra som arbetar inom angränsande ämnen. Där kan t.ex. öppna inbjudningar spridas för seminarier inom en bredd av vetenskapsområden. Nätverket skapar även möjligheter att utveckla grupper för att beforska områden från olika synvinklar och ta fram ny kunskap som kan bidra till möjliga lösningar.

Den 30 november och 1 december arrangerar UTRI en introduktionskonferens – en universitetsövergripande kick-off som arrangeras digitalt på grund av pandemin. Ambitionen är att illustrera bredden av den forskning som bedrivs vid Umeå universitet och som rör hållbar omställning – från lokal till global nivå. Detta görs bland annat genom en öppen inbjudan till forskare att delta med nya idéer. 

Det är också därför konferensens huvudtalare är hedersdoktorer från universitets samtliga fakulteter. Bland dem återfinns bland andra WHO:s generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, hedersdoktor vid medicinska fakulteten. 

Konferensen bjuder även på presentationer av deltagare från alla fakulteter som diskuterar olika perspektiv på hållbar omställning och hur man kan organisera forskning och samverkan runt det. Detta är tänkt att markera början på ett nytt arbetssätt för forskare vid Umeå universitet – att underlätta ett samarbete kring hållbar omställning och skapa mötesplatser där skilda tankar och idéer kan lyftas fram. 

UTRI erbjuder även möjligheter att söka medel för att ta idéerna vidare och få ett administrativt stöd. Kanske genom att organisera möten och seminarier eller formulera kunskapssammanställningar.

Tanken med UTRI är därmed att bli vad forskarna själva vill att det ska bli. 

Vi som jobbat närmast med detta hoppas på en bred uppslutning bakom Umeå universitets inititativ för att bidra till hållbar omställning i samarbete med det omgivande samhället. 

Introduktionskonferensen hålls 30 november – 1 december och anordnas helt digitalt. Den kommer vara tillgängligt att följa via webbsändning på universitets hemsida.

UTRIs styrgrupp

UTRI digital kick-off

Välkommen till vår kick-off för att markera startpunkten för Umeå Transformation Research Initiative.

Styrgruppen för UTRI

Christoffer Boman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 56
Jon Moen
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 47
Erland Mårald
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 45
Maria Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 14
Christer Nordlund
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 33
Annika Nordlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 30
Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post