"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)

Forskargrupp GAP anlägger psykosociala, sociokulturella och genusteoretiska perspektiv på kropp, hälsa och rörelse. Vi studerar hur dessa perspektiv kan utvecklas och integreras inom fysioterapeutisk teori, metod och praxis

Specifika forskningsfält

  • Stress och beteendemedicin
  • Arbetsliv, organisation och ledarskap
  • Psykisk och psykosomatisk hälsa hos barn och unga
  • Professionsutveckling inom hälso- och sjukvård
  • Arbetsliv, genus och hälsa för musiker
  • Kropp och rörelse som identitet och erfarenhet
  • Långvarig smärta, kris och trauma
  • Intervention och implementering

Pågående projekt inom forskningsområdet

GENUSFORSKNING

 

Genusforskare intervjuas
I samarbete med Umeå centrum för genusstudier intervjuar Pia Diaz Bergner, journalist och programledare i programmet Förmiddag i P4 Västerbotten, genusforskare vid Umeå universitet. Intervjuerna sänds varje tisdag kl 11.00 under våren 2018. Från nätverket GAP berättar två genusforskare om sin forskning, Maria Strömbäck och Gunilla Stenberg

Lyssna på intervjun

Dilemma med klädsel i elrullstol. Läs intervju

Studie visar att produktionen ökar vid träning på arbetstid. Lyssna på intervjun

 

 

Stress och hälsa hos unga (Umeå SHY)

Det tvärvetenskapliga projektet Umeå SHY syftar till att öka och bredda förståelsen av barns och ungas kroppslighet, stress och psykiska hälsa, samt att utveckla och utvärdera hälsofrämjande och genusmedvetna interventioner inom verksamheter som tex skolhälsovård, elevhälsa, ungdomsmottagningar och psykiatrisk öppenvård.

Belastningsbesvär hos unga musiker

Projekt syftar till ökad kunskap om ungdomars hälsa i relation till att spela och sjunga och att förebygga belastningsbesvär bland unga musiker. Vi arbetar med att utveckla och integrera genuskunskap med en hälsopromotion för musikelever. Vi vill sprida kunskap om Musikmedicin till hälsoprofessioner som kommer i kontakt med musiker. I samarbete med Genusforskarskolan.

ADA+ ger stöd vid återgång i arbete

ArbetsplatsDialog vid Arbetsåtergång (ADA+) är en evidensbaserad dialogmodell som ger stöd vid återgång i arbete. ADA+ ger ett konkret stöd för dig som inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa arbetar som rehabiliteringskoordinator eller med förebyggande insatser, rehabilitering och/eller koordinering för återgång i arbete.

Läs mer om projektet

Fysisk aktivitet förbättrar minne vid utmattningssyndrom

Problem med minne och koncentration är ett av huvudsymtomen vid utmattningssyndrom. Besvären är ofta långvariga och kan försvåra återgång i arbete. Detta projekt har visat att fysisk aktivitet på måttlig-hög intensitet kan förbättra det episodiska minnet för personer med utmattningssyndrom.

Läs mer om projektet

AD-A, metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro

ArbetsplatsDialog för Arbetsgivare (AD-A), är ett evidensbaserat och strukturerat verktyg för chefer, som vill stärka dialogen med sina medarbetare och genomföra konkreta anpassningar av arbete vid ohälsa och/eller nedsatt arbetsförmåga. Metodstödet kan med fördel användas vid tidiga tecken på ohälsa för att förhindra sjukfrånvaro, men kan även användas i en rehabiliteringsprocess.

Läs mer om projektet

Forskningsledare

Gunilla Stenberg
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 95

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2024-04-02