"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-26

Institutionens pedagogiskt meriterade lärare uppmärksammandes vid ceremoni

NYHET Fem lärare vid Institutionen för språkstudier firades när universitetet uppmärksammade nyligen utnämnda meriterade och excellenta lärare med en ceremoni.

Text: Sandra Lundström

Vartannat år hålls en ceremoni och festmiddag för att uppmärksamma de lärare som utnämnts. Fjolårets ceremoni blev framskjuten på grund av pandemin men genomfördes nu den 22 september i Lärarutbildningshuset. Under ceremonin uppmärksammade och firade universitetet de som blivit utnämnda meriterade eller excellenta lärare från hösten 2019 till och med våren 2021. Från Institutionen för språkstudier firades:

Utnämningar till meriterade lärare 2020

Katarina Gregersdotter, docent i engelskspråkig litteratur

Marlene Johansson Falck, prodekan och professor i engelsk språkvetenskap

Merja Torvinen, lektor i finska

Utnämningar till meriterade lärare 2019

Elena Lindholm, docent i spanska

Hanna-Máret Outakoski, lektor i nordsamiska

Om pedagogisk meritering

Umeå universitet införde 2013 en modell för högskolepedagogisk meritering. Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare. Syftet med meriteringsmodellen är att bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla en hög pedagogisk kompetens samt uppmuntra institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling. I dagsläget har totalt 315 personer titeln meriterad lärare eller excellent lärare.