Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra beteendevetarhuset, NBET.B.358 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor i historia och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Jag disputerade 2013 på en avhandling som behandlade förändring av – och interaktion mellan – historiekulturer i Norden inom ramen för en "pan-nordisk" läroboksrevision. Sedan dess har jag fortsatt forska om historieämnets historia och villkor i olika projekt med både utbildningshistorisk och historiedidaktisk inriktning. Jag är verksam inom forskningsmiljön "Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning". Läs mer om forskningsmiljön, samt i Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD). Läs mer om UmSOD.

Pågående och avslutade projekt omfattar bland annat "En av staten godkänd historia" (Postdok-pojekt), där jag beforskade omförhandlingen av skolämnet historia inom ramen för Statens läroboksnämnds granskning och godkännande av historieläroböcker mellan 1938 och 1991; "Individ och kollektiv i svensk historie- och samhällskunskapsundervisning" (Lärarhögskolan), där jag studerade den förändrade behandlingen och beskrivningen av individer och olika kollektiv inom ramen för kursplanerna i historia och samhällskunskap i grundskola och gymansium 1970 till 2017; "Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie" (Vetenskapsrådet) där jag primärt studerar hur historielärare hanterar potentiellt kontroversiella frågor i sin undervisning (Anna Larsson är forskningsledare); samt "Teaching Rival Histories" (Vetenskapsrådet), där historielärares epispemologiska utgångspunkter och hur dessa kan påverka lärarnas undervisning undersöks i en delvis jämförande studie där lärare i Sverige och Quebec ingår.

Jag har också det övergripande ansvaret i redaktionskommittén (Senior Editor) för tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Nordic Journal of Educational History, Nordic Journal of Educational History 2022, Vol. 9, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2022, Vol. 66, (5) : 824-837
Åström Elmersjö, Henrik
Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, University of Newcastle 2022, Vol. 9, (1) : 181-195
Åström Elmersjö, Henrik; Zanazanian, Paul
Historical Justice and History Education, Palgrave Macmillan 2021 : 23-45
Arvidsson, Malin; Åström Elmersjö, Henrik
Palgrave Macmillan 2021
Historical Justice and History Education, Palgrave Macmillan 2021 : 1-20
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
History of Education, Routledge 2021, Vol. 50, (2) : 220-239
Åström Elmersjö, Henrik
Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR), Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2021, Vol. 20, (5)
Åström Elmersjö, Henrik
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Vol. 11, (3) : 1-23
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Vol. 7, (2) : 31-49
Åström Elmersjö, Henrik
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen svensk undervisningshistoria 2020, Vol. 20, (4)
Åström Elmersjö, Henrik
Acta Didactica Norden, Oslo University 2020, Vol. 14, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert
Nordic Journal of Educational History, Vol. 6, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
Scandia, Stiftelsens Scandia 2019, Vol. 85, (2) : 131-134
Åström Elmersjö, Henrik
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2019, Vol. 139, (2) : 328-337
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
Making Nordic historiography: connections, tensions and methodology, 1850 - 1970, New York: Berghahn Books 2017 : 235-255
Åström Elmersjö, Henrik
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2017, Vol. 17, (2)
Åström Elmersjö, Henrik
Scandinavian Journal of History, Routledge 2017, Vol. 42, (2) : 193-218
Åström Elmersjö, Henrik
International perspectives on teaching rival histories: pedagogical responses to contested narratives and the history wars, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 17-39
Åström Elmersjö, Henrik
Scandia, Lund: Stiftelsen Scandia 2017, Vol. 83, (1) : 10-42
Åström Elmersjö, Henrik
International Perspectives on Teaching Rival Histories: Pedagogical Responses to Contested Narratives and the History Wars, Palgrave Macmillan 2017 : 1-14
Åström Elmersjö, Henrik; Clark, Anna; Vinterek, Monika
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2017, Vol. 4, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Journals 2016, Vol. 8, (2) : 16-35
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (1) : 1-2
Norlin, Björn; Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (2) : 1-2
Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik
Contesting and Constructing International Perspectives on Global Education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 161-172
Åström Elmersjö, Henrik
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
Historical Encounters, Newcastle: HERMES, History Education Research Network concentrated at The University of Newcastle 2014, Vol. 1, (1) : 62-74
Åström Elmersjö, Henrik
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska historiska föreningen 2014, Vol. 134, (2) : 267-277
Åström Elmersjö, Henrik
Umeå studies in history and education, 7
Åström Elmersjö, Henrik
Uddannelseshistorie, Selskabet for skole- og uddannelseshistorie 2013, Vol. 47 : 81-101
Åström Elmersjö, Henrik
Eckert: Das Bulletin, Braunschweig: Georg-Eckert-Insitut für internationale Schulbuchforschung 2012, Vol. 11 : 56-57
Åström Elmersjö, Henrik
Manus, Stockholm: Sveriges läromedelsförfattares förbund 2011, (1) : 10-
Åström Elmersjö, Henrik
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (1) : 61-78
Åström Elmersjö, Henrik
Journal of Educational Media, Memory, and Society, Berghahn Journals/GEI 2010, Vol. 2, (2) : 63-74
Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel

Jag undervisar på en mängd olika kurser på både grund- (bland annat VFU) och avancerad nivå, samt inom forskarutbildningen, där jag också är handledare för en handfull doktorander i ämnena historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, pedagogik och kulturgeografi.