"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Henrik Åström Elmersjö

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Studierektor för forskarutbildningen.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra beteendevetarhuset, NBET.B.358 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor i historia och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, samt studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Jag disputerade 2013 på en avhandling som behandlade förändring av – och interaktion mellan – historiekulturer i Norden inom ramen för en "pan-nordisk" läroboksrevision. Sedan dess har jag fortsatt forska om historieämnets historia och villkor i olika projekt med både utbildningshistorisk och historiedidaktisk inriktning. Jag är verksam inom forskningsmiljön "Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning". Läs mer om forskningsmiljön, samt i Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD). Läs mer om UmSOD.

Pågående och avslutade projekt omfattar bland annat "En av staten godkänd historia" (Postdok-pojekt), där jag beforskade omförhandlingen av skolämnet historia inom ramen för Statens läroboksnämnds granskning och godkännande av historieläroböcker mellan 1938 och 1991; "Individ och kollektiv i svensk historie- och samhällskunskapsundervisning" (Lärarhögskolan), där jag studerade den förändrade behandlingen och beskrivningen av individer och olika kollektiv inom ramen för kursplanerna i historia och samhällskunskap i grundskola och gymansium 1970 till 2017; "Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie" (Vetenskapsrådet) där jag primärt studerar hur historielärare hanterar potentiellt kontroversiella frågor i sin undervisning (Anna Larsson är forskningsledare); samt "Teaching Rival Histories" (Vetenskapsrådet), där historielärares epispemologiska utgångspunkter och hur dessa kan påverka lärarnas undervisning undersöks i en delvis jämförande studie där lärare i Sverige och Quebec ingår.

Jag har också det övergripande ansvaret i redaktionskommittén (Senior Editor) för tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Noter, Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF 2024, (240) : 14-19
Åström Elmersjö, Henrik
Att undervisa om kontroversiella frågor: didaktiska utmaningar och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024 : 79-95
Åström Elmersjö, Henrik
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2023, Vol. 143, (4) : 602-608
Åström Elmersjö, Henrik
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2023, Vol. 143, (4) : 633-640
Åström Elmersjö, Henrik
History Education Research Journal (HERJ), UCL Press 2023, Vol. 20, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Persson, Anders
Historielärarnas förenings årsskrift, 2023
Åström Elmersjö, Henrik; Sjögren, David
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2022, Vol. 66, (5) : 824-837
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (1) : 1-2
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
Historielärarnas förenings årsskrift, 2022
Åström Elmersjö, Henrik; Sjögren, David
Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, University of Newcastle 2022, Vol. 9, (1) : 181-195
Åström Elmersjö, Henrik; Zanazanian, Paul
Historical justice and history education, Palgrave Macmillan 2021 : 23-45
Arvidsson, Malin; Åström Elmersjö, Henrik
Historical justice and history education, Palgrave Macmillan 2021 : 1-20
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
Palgrave Macmillan 2021
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR), Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2021, Vol. 20, (5)
Åström Elmersjö, Henrik
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Vol. 11, (3) : 1-23
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2021, Vol. 8, (1) : 1-2
Åström Elmersjö, Henrik
History of Education, Routledge 2021, Vol. 50, (2) : 220-239
Åström Elmersjö, Henrik
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen svensk undervisningshistoria 2020, Vol. 20, (4)
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2020, Vol. 7, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2020, Vol. 7, (2) : 31-49
Åström Elmersjö, Henrik
Acta Didactica Norden, Oslo University 2020, Vol. 14, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert
Scandia, Stiftelsens Scandia 2019, Vol. 85, (2) : 131-134
Åström Elmersjö, Henrik
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2019, Vol. 139, (2) : 328-337
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2019, Vol. 6, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
Making Nordic historiography: connections, tensions and methodology, 1850 - 1970, New York: Berghahn Books 2017 : 235-255
Åström Elmersjö, Henrik
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2017, Vol. 17, (2)
Åström Elmersjö, Henrik
Scandia, Lund: Stiftelsen Scandia 2017, Vol. 83, (1) : 10-42
Åström Elmersjö, Henrik
International perspectives on teaching rival histories: pedagogical responses to contested narratives and the history wars, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 17-39
Åström Elmersjö, Henrik
Scandinavian Journal of History, Routledge 2017, Vol. 42, (2) : 193-218
Åström Elmersjö, Henrik
International Perspectives on Teaching Rival Histories: Pedagogical Responses to Contested Narratives and the History Wars, Palgrave Macmillan 2017 : 1-14
Åström Elmersjö, Henrik; Clark, Anna; Vinterek, Monika
Palgrave Macmillan 2017
Åström Elmersjö, Henrik; Clark, Anna; Vinterek, Monika
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2017, Vol. 4, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Journals 2016, Vol. 8, (2) : 16-35
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (1) : 1-2
Norlin, Björn; Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (2) : 1-2
Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik
Contesting and Constructing International Perspectives on Global Education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 161-172
Åström Elmersjö, Henrik
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
Historical Encounters, Newcastle: HERMES, History Education Research Network concentrated at The University of Newcastle 2014, Vol. 1, (1) : 62-74
Åström Elmersjö, Henrik
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska historiska föreningen 2014, Vol. 134, (2) : 267-277
Åström Elmersjö, Henrik
Umeå studies in history and education, 7
Åström Elmersjö, Henrik
Uddannelseshistorie, Selskabet for skole- og uddannelseshistorie 2013, Vol. 47 : 81-101
Åström Elmersjö, Henrik
Eckert: Das Bulletin, Braunschweig: Georg-Eckert-Insitut für internationale Schulbuchforschung 2012, Vol. 11 : 56-57
Åström Elmersjö, Henrik
Manus, Stockholm: Sveriges läromedelsförfattares förbund 2011, (1) : 10-
Åström Elmersjö, Henrik
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (1) : 61-78
Åström Elmersjö, Henrik

Jag undervisar just nu främst på VFU-kurser, uppsats- och examensarbeteskurser, samt på forskarutbildningsnivå.