Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Universitetslektor och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Disputerade 2013 på avhandlingen Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919–1972, som behandlar förändring av – och interaktion mellan – historiekulturer i Norden. Postdoktorprojektet som avslutades 2017 hette "En av staten godkänd historia" och behandlade Statens läroboksnämnds granskning och godkännande av historieläroböcker mellan 1938 och 1991, som en del av den nationella förhandlingen om den nationella historien. Jag är även verksam inom forskningsmiljön "Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning". Läs mer om forskningsmiljön.

Inom ramen för Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) ingår jag i projektet "Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie" där jag primärt studerar hur historielärare hanterar potentiellt kontroversiella frågor i sin undervisning. Läs mer om UmSOD.

Jag är även forskningsledare för det internationella forskningsprojektet Teaching Rival Histories, som finansieras av Vetenskapsrådet (2019–2022). Detta projekt är inriktat på att undersöka historielärares epistemologiska utgångspunkter och konsekvenserna av dessa för deras undervisning.

Jag har det övergripande ansvaret i redaktionskommittén för tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Historical Justice and History Education, Palgrave Macmillan 2021 : 23-45
Arvidsson, Malin; Åström Elmersjö, Henrik
Palgrave Macmillan 2021
Historical Justice and History Education, Palgrave Macmillan 2021 : 1-20
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
History of Education, Routledge 2021, Vol. 50, (2) : 220-239
Åström Elmersjö, Henrik
Scandinavian Journal of Educational Research
Åström Elmersjö, Henrik
Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR), Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2021, Vol. 20, (5)
Åström Elmersjö, Henrik
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Vol. 11, (3) : 1-23
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Vol. 7, (2) : 31-49
Åström Elmersjö, Henrik
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen svensk undervisningshistoria 2020, Vol. 20, (4)
Åström Elmersjö, Henrik
Acta Didactica Norden, Oslo University 2020, Vol. 14, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert
Historisk Tidskrift (S), Svenska Historiska Föreningen 2019, Vol. 139, (2) : 328-337
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Vol. 6, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
Scandia, Stiftelsens Scandia 2019, Vol. 85, (2) : 131-134
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
Making Nordic historiography: connections, tensions and methodology, 1850 - 1970, New York: Berghahn Books 2017 : 235-255
Åström Elmersjö, Henrik
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2017, Vol. 17, (2)
Åström Elmersjö, Henrik
Scandinavian Journal of History, Routledge 2017, Vol. 42, (2) : 193-218
Åström Elmersjö, Henrik
International perspectives on teaching rival histories: pedagogical responses to contested narratives and the history wars, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 17-39
Åström Elmersjö, Henrik
Scandia, Lund: Stiftelsen Scandia 2017, Vol. 83, (1) : 10-42
Åström Elmersjö, Henrik
International Perspectives on Teaching Rival Histories: Pedagogical Responses to Contested Narratives and the History Wars, Palgrave Macmillan 2017 : 1-14
Åström Elmersjö, Henrik; Clark, Anna; Vinterek, Monika
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2017, Vol. 4, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Journals 2016, Vol. 8, (2) : 16-35
Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (1) : 1-2
Norlin, Björn; Åström Elmersjö, Henrik
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (2) : 1-2
Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik
Contesting and Constructing International Perspectives on Global Education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 161-172
Åström Elmersjö, Henrik
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska historiska föreningen 2014, Vol. 134, (2) : 267-277
Åström Elmersjö, Henrik
Historical Encounters, Newcastle: HERMES, History Education Research Network concentrated at The University of Newcastle 2014, Vol. 1, (1) : 62-74
Åström Elmersjö, Henrik
Umeå studies in history and education, 7
Åström Elmersjö, Henrik
Uddannelseshistorie, Selskabet for skole- og uddannelseshistorie 2013, Vol. 47 : 81-101
Åström Elmersjö, Henrik
Eckert: Das Bulletin, Braunschweig: Georg-Eckert-Insitut für internationale Schulbuchforschung 2012, Vol. 11 : 56-57
Åström Elmersjö, Henrik
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (1) : 61-78
Åström Elmersjö, Henrik
Manus, Stockholm: Sveriges läromedelsförfattares förbund 2011, (1) : 10-
Åström Elmersjö, Henrik
Journal of Educational Media, Memory, and Society, Berghahn Journals/GEI 2010, Vol. 2, (2) : 63-74
Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel

Jag undervisar främst på kurserna "Democracy, Human Rights and Sustainability: Global Perspectives in Education" på grundnivå samt "Utbildningshistoria" på avancerad nivå.