Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Universitetslektor och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Disputerade 2013 på avhandlingen Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919–1972, som behandlar förändring av – och interaktion mellan – historiekulturer i Norden. Postdoktorprojektet som avslutades 2017 hette "En av staten godkänd historia" och behandlade Statens läroboksnämnds granskning och godkännande av historieläroböcker mellan 1938 och 1991, som en del av den nationella förhandlingen om den nationella historien. Jag är även verksam inom forskningsmiljön "Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning". Läs mer om forskningsmiljön.

Inom ramen för Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) ingår jag i projektet "Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie" där jag primärt studerar hur historielärare hanterar potentiellt kontroversiella frågor i sin undervisning. Läs mer om UmSOD.

Jag är även forskningsledare för det internationella forskningsprojektet Teaching Rival Histories, som finansieras av Vetenskapsrådet (2019–2022). Detta projekt är inriktat på att undersöka historielärares epistemologiska utgångspunkter och konsekvenserna av dessa för deras undervisning.

Jag har det övergripande ansvaret i redaktionskommittén för tidskriften Nordic Journal of Educational History.

2020
Acta Didactica Norden, Oslo University 2020, Vol. 14, (1)
Åström Elmersjö, Henrik; Thorp, Robert
2019
Historisk Tidskrift (S), Svenska Historiska Föreningen 2019, Vol. 139, (2) : 328-337
Åström Elmersjö, Henrik
2019
Nordic Journal of Educational History, Vol. 6, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
2019
Scandia, Stiftelsens Scandia 2019, Vol. 85, (2) : 131-134
Åström Elmersjö, Henrik
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1)
Åström Elmersjö, Henrik
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
2017
Making Nordic historiography: connections, tensions and methodology, 1850 - 1970, New York: Berghahn Books 2017 : 235-255
Åström Elmersjö, Henrik
2017
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2017, Vol. 17, (2)
Åström Elmersjö, Henrik
2017
Scandinavian Journal of History, Routledge 2017, Vol. 42, (2) : 193-218
Åström Elmersjö, Henrik
2017
International perspectives on teaching rival histories: pedagogical responses to contested narratives and the history wars, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 17-39
Åström Elmersjö, Henrik
2017
Scandia, Lund: Stiftelsen Scandia 2017, Vol. 83, (1) : 10-42
Åström Elmersjö, Henrik
2017
International Perspectives on Teaching Rival Histories: Pedagogical Responses to Contested Narratives and the History Wars, Palgrave Macmillan 2017 : 1-14
Åström Elmersjö, Henrik; Clark, Anna; Vinterek, Monika
2017
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2017, Vol. 4, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna
2016
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Journals 2016, Vol. 8, (2) : 16-35
Åström Elmersjö, Henrik
2015
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (1) : 1-2
Norlin, Björn; Åström Elmersjö, Henrik
2015
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2015, Vol. 2, (2) : 1-2
Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik
2015
Contesting and Constructing International Perspectives on Global Education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 161-172
Åström Elmersjö, Henrik
2015
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
2014
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska historiska föreningen 2014, Vol. 134, (2) : 267-277
Åström Elmersjö, Henrik
2014
Historical Encounters, Newcastle: HERMES, History Education Research Network concentrated at The University of Newcastle 2014, Vol. 1, (1) : 62-74
Åström Elmersjö, Henrik
2013
Umeå studies in history and education, 7
Åström Elmersjö, Henrik
2013
Uddannelseshistorie, Selskabet for skole- og uddannelseshistorie 2013, Vol. 47 : 81-101
Åström Elmersjö, Henrik
2012
Eckert: Das Bulletin, Braunschweig: Georg-Eckert-Insitut für internationale Schulbuchforschung 2012, Vol. 11 : 56-57
Åström Elmersjö, Henrik
2011
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (1) : 61-78
Åström Elmersjö, Henrik
2011
Manus, Stockholm: Sveriges läromedelsförfattares förbund 2011, (1) : 10-
Åström Elmersjö, Henrik
2010
Journal of Educational Media, Memory, and Society, Berghahn Journals/GEI 2010, Vol. 2, (2) : 63-74
Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel
Publicerad: 20 jun, 2019