"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-12

Historiker från när och fjärran kommer till Umeå

NYHET Det nionde Svenska historikermötet avhålls i år vid Umeå universitet. Under ljusa nätter och skir grönska utlovas givande och kreativa möten mellan historiker från skilda discipliner och fält.

Text: Per Melander

Det Sverige vi har idag är ingen historisk konstant. Detta är något som är särskilt viktigt att betänka i dagens politiska klimat.

En av arrangörerna och deltagarna är historikern Ina Lindblom, vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Hon säger att historikermötet är en bred konferens där man får en mycket bra översikt över den historiska forskning som bedrivs på svenska lärosäten.

– Jag tror att konferenser som dessa är särskilt viktiga nu när forskningslandskapet är mer fragmenterat än tidigare och vi i allt större utsträckning publicerar oss i mindre internationella kanaler – främst engelskspråkiga specialinriktade tidskrifter, säger Ina Lindblom.

Åsa Karlsson Sjögren, även hon arrangör och historiker vid Umeå universitet, säger att Historikermötet ger både tillfällen till att träffas inom de områden som man själv är verksam i och möjligheter att ta till sig vad som är på gång inom hela historieämnet och tillägger:

– Vi har både rundabordssamtal och papersessioner. Konferensen inleds med en debatt om historikern som aktivist, och sedan följer fullmatade dagar. Jag tror att nu särskilt efter pandemin att det är viktigt att träffas på plats och bryta vetenskapliga problem med varandra, att se vad som är på gång. Inte minst för yngre forskare och doktorander.

En tredje person i arrangörsgruppen är Henrik Åström Elmersjö. Han menar att historia är ett ämne som är väldigt differentierat och att man håller på med väldigt olika saker även om man tillhör samma vetenskapliga disciplin.

– Många gånger åker nog historiker som håller på med demografi på sociologiska eller geografiska konferenser, medan utbildningshistoriker åker på utbildningsvetenskapliga konferenser, och så vidare, säger Henrik Åström Elmersjö, och fortsätter:

– Att få presentera historisk forskning också på en konferens som är just historisk tror jag blir allt viktigare. Vi passar ju också på att ha möten med studierektorer och prefekter när vi ändå träffas. Det är ytterligare ett sätt att hålla ihop ämnet och diskutera dess framtid i både undervisning och forskning.

– Jag förväntar mig en konferens som motsvarar hela ämnets bredd, åtminstone nästan, och samtidigt en konferens som får oss att känna att vi tillhör ett sammanhållet vetenskapligt sammanhang.

Ina Lindblom i sin tur förväntar sig att få ta del av intressant forskning som bedrivs och knyta nya kontakter med historikerkollegor. Något som har fått stå tillbaka under pandemin. Åsa Karlsson Sjögren förväntar sig roliga dagar:

– Som medlem i den lokala konferensgruppen hoppas jag att jag hinner gå runt och delta i de vetenskapliga samtalen så mycket som möjligt. 

Hur ser de då på historieämnets betydelse och roll i samtiden?

– Jag tror att historia är viktigt för många. Historia är ju inte vad som har hänt utan för att något ska räknas som historia måste det finnas både spår av det förflutna och ett intresse av att studera dessa spår, säger Åsa Karlsson Sjögren.

– För mig som har sysslat mycket med kvinno- och genushistoria är det så uppenbart att så länge man inte frågade efter kvinnor och flickor i historien, såg man dem inte i källmaterialet och därför ”fanns” de inte heller i historieskrivningen. 

Henrik Åström Elmersjö påpekar hur historieämnet alltid är betydelsefullt och att förmodligen säger de flesta generationer att just de lever i en mycket omvälvande tid.

– Det är nog också många som anser att just vi lever i, inte bara en omvälvande tid, utan också en ganska dyster tid där vi inte riktigt tror på framtiden. Historiska perspektiv är alltid viktiga, men kanske särskilt när det är svårt att se var utvecklingen är på väg.

Ina Lindblom lägger till att historieämnet alltid har en viktig funktion av att göra nuet mer relativt:

– Mycket av det som vi tar för givet i dagens samhälle har i själva verket en mycket kort historia och historiens riktning kan skifta mycket snabbt. Det Sverige vi har idag är ingen historisk konstant. Detta är något som är särskilt viktigt att betänka i dagens politiska klimat. 

Åsa Karlsson Sjögren säger vidare att historia finns i så många olika tappningar, den egna historien, historia som underhållning, historia i kulturen, historia som skolämne, historia i samhällsdebatten, historia inom forskning och universitetsutbildning, och spelar därför så många olika roller:

– Jag tror att det är viktigt, att oavsett i vilken form, att komma ihåg att historia alltid i någon mån speglar vår egen samtid. Även äldre historia. 

– Just när det gäller den politiska aspekten av historia, historia som identitets- och gemenskapsmarkör, och hur historia används för olika politiska projekt så finns det åtskilliga exempel på hur historia används av olika makthavare eller olika politiska grupperingar för att främja de egna intressena.

Åsa Karlsson Sjögren framhåller också hur det inte alltid handlar om vad som är ”sant” eller ”falskt” heller, utan kan handla om val av perspektiv eller tolkningar som gör att vissa delar lyfts fram som viktigare delar än andra.

– Så även om en historiker är utbildad för att hitta rimligheter och sannolikheter, ja, möjligtvis leta sig så nära sanningen det går, måste också historikern alltid förhålla sig till förklaringar och tolkningar, och ta ställning till vad som är viktigt och vilken roll en viss historieskrivning spelar för olika intressen. Det här tror jag ger historieämnet en alldeles egen spänst och spänning som vetenskaplig disciplin.

När det gäller deras egen medverkan vid konferensen kommer Ina Lindblom att presentera sin pågående forskning inom inriktningen känslornas historia och delta i ett rundabordssamtal om erfarenhets- och känsloforskning.

Medan Henrik Åström Elmersjö kommer att presentera en del av resultaten från ett VR-projekt som handlar om historielärares kunskapsteoretiska antaganden om historieämnet.

Åsa Karlsson Sjögren kommer genom sin medverkan att vara ordförande för en session om arbete, och i övrigt gå omkring och lyssna och diskutera med gamla och nya kollegor.

Svenska historikermötet 2023 hålls den 14 juni till 16 juni vid Umeå universitet

Konferensen arrangeras av Svenska historiska föreningen och den lokala arrangörsgruppen med historiker här i Umeå.

Läs mer om programmet för konferensen
Läs mer om Svenska historiska föreningen
Läs mer om historia vid Umeå Universitet