Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ina Lindblom

Ina Lindblom

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
A, Humanisthuset, HF115 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är historiker, disputerad 2017, vars forskning i huvudsak fokuserar på kulturhistoriska aspekter av 1700-talet, i synnerhet känslor och deras relation till status och kön.

Sedan januari 2019 arbetar jag inom projektet "Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr
Stenbergs levernesbeskrivning", finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet fokuserar på en 5 000 sidor lång levnadsskildring skriven av bondsonen Pehr Stenberg (1758-1824) från Umeå. Stenberg skrev uttryckligen detta verk i syfte att skildra sina innersta tankar och känslor. Verket ger därför en unik inblick i känslolivet hos en man med bakgrund i bondeklassen och skildrar tidens sociala hierarkier ur ett nära vardagsperspektiv.