"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att studera hur vardagliga upplevelser av klasskillnader, könspositioner, och kristen tro och världsuppfattning tolkas och gestaltas i termer av känslor i Stenbergs manuskript.

Bondsonen Pehr Stenberg (1758-1824) skapade under drygt fyrtio år ett unikt dokument, en självbiografisk ”levernesbeskrivning”, i tryckt format ca 1900 sidor. Den avspeglar Stenbergs klassresa från västerbottnisk bondemiljö via studier i Åbo till präst i Umeåområdet med stor detaljrikedom, inte bara i miljöskildringar utan också om Stenbergs egna känslor inför de situationer han upplever. Syftet med projektet är att studera hur vardagliga upplevelser av klasskillnader, könspositioner, och kristen tro och världsuppfattning tolkas och gestaltas i termer av känslor i Stenbergs manuskript. Detta sker genom tre delstudier: en handlar om hur hans bondebakgrund påverkar hans möten med borgerskap och adel, samt som präst i möte med en landsbygdsförsamling; vidare en studie om hans kärleksrelationer som informator i herrskapsfamiljer i Åbotrakten och på äktenskapsmarknaden i Umeå; och en studie om hans tolkningar av ”Guds vilja” som kraft i hans liv, där bondefromhet, teologi och upplysningsidéer möts. De intersektionella sambanden mellan rollerna bondson, man och präst kommer att diskuteras genom narrativ analys. Den växande internationella forskningen om emotioner under 17- och 1800-tal har huvudsakligen behandlat över- och medelklass varför detta projekt kommer att utgöra ett väsentligt bidrag till forskningsfronten.

Projektansvarig

Alf Arvidsson
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi, Museologi
Senast uppdaterad: 2024-01-03