"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ina Lindblom

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.116 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är historiker, disputerad 2017, vars forskning i huvudsak fokuserar på kulturhistoriska aspekter av 1700-talet, i synnerhet känslor och deras relation till status och kön.

Sedan 2019 arbetar jag inom projektet "Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr
Stenbergs levernesbeskrivning", finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet fokuserar på en 5 000 sidor lång levnadsskildring skriven av bondsonen Pehr Stenberg (1758-1824) från Umeå. Stenberg skrev uttryckligen detta verk i syfte att skildra sina innersta tankar och känslor. Verket ger därför en unik inblick i känslolivet hos en man med bakgrund i bondeklassen och skildrar tidens sociala hierarkier ur ett nära vardagsperspektiv.

 

Etnologiska skrifter, 80
Arvidsson, Alf; Lindblom, Ina; Pettersson, Richard
Från Pehr Stenbergs värld, Umeå: Umeå University 2023 : 69-97
Lindblom, Ina
Lychnos, Lärdomshistoriska samfundet 2023 : 283-285
Lindblom, Ina
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2022, Vol. 2 : 282-284
Lindblom, Ina
Scandinavian Journal of History, Routledge 2021, Vol. 46, (5) : 593-618
Lindblom, Ina
Emotions: History, Culture, Society, Brill Academic Publishers 2021, Vol. 5, (2) : 279-302
Lindblom, Ina
Scandinavian Journal of History, Taylor & Francis 2016, Vol. 41, (3) : 410-426
Lindblom, Ina