"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Johan Henriksson grupp

Forskargrupp Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.

Vår forskargrupp försöker förstå hur T-celler fungerar, i friska såsom sjuka människor. T-celler är speciellt viktiga för cancer, och genetiskt modifierade T-celler (CAR T cells) är en lovande terapimetod. Vi använder våra kartor över genreglering för att komma på nya sätt att programmera T-celler att angripa till exempel cancer.

Till vår hjälp så använder vi moderna mätmetoder ("multi-omics" och single-cell) som fångar in stora mängder information utan att vi i förväg behöver välja vilka gener vi ska kolla på. På så vis hoppas vi få nya insikter som inte man inte kan få med riktade metoder. Vidare använder vi modern syntetisk biologi såsom CRISPR-Cas9-tekniken för att programmera om gener, för att i detalj kunna räkna ut hur de fungerar. Vi hoppas att de nya gener vi upptäcker kan bli nyckeln till svårbotliga sjukdomar såsom cancer.

Läs mer på vår webbplats och på MIMS hemsida

Cancerfondsmiljoner till forskning i Umeå

Cancerforskning vid Umeå universitet får nästan 60 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2023.

MIMS Spotlight-serie: Nóra möter Ionut Sebastian Mihai

Doktoranden Ionut Sebastian Mihai är anknuten till MIMS och Företagsforskarskolan och studerar T-celler.

Senast uppdaterad: 2024-02-02