"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Johan Henriksson grupp

Forskargrupp Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.

Vår grupp försöker förstå hur alla olika processer i T-celler möts. Målet är att integrera alla kända och hypotetiska regleringsmekanismer om T-celler i en enda prediktiv modell.

Även om det biologiska forskningsområdet har varit mycket bra på att koppla samman många enskilda processer, har vi ännu inte kunnat sätta alla dessa i en enda konsekvent modell.

Detta leder till ett antal djupa frågor som vi måste besvara. Hur många luckor finns det i vår kunskap? Hur kan vi veta vad vi inte vet, och hur kan vi ta hänsyn till detta? Hur kan vi hantera så mycket kunskap? Är det vi "vet" verkligen korrekt? Hur långt kan vi driva på reduktionismen och är positivismen en alltför stor börda att bära? Hur mycket av tänkandet kan vi låta en dator utföra?

Dessa frågor, och mer därtill, håller oss väl sysselsatta. Vi hoppas att vår djupare förståelse kommer att påskynda forskningen och hjälpa oss med sjukdomar som cancer.

Läs mer om forskningen på MIMS webbsida

Läs mer om forskningen på vår egen HenLab webbsida

MIMS Spotlight-serie: Nóra möter Ionut Sebastian Mihai

Doktoranden Ionut Sebastian Mihai är anknuten till MIMS och Företagsforskarskolan och studerar T-celler.

Senast uppdaterad: 2023-03-01