"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser

Forskningsprojekt I projektet kommer kommer forskare från Humlab i samarbete med Tekniska museet i Stockholm, med utgångspunkt i museets samlingar utforska den digitala teknikens möjligheter och industrialismens berättelser om samhälle, människor och miljöer.

Projektet syftar till att från tre olika kulturarvsperspektiv undersöka digitaliseringens specificitet och potential som brygga mellan forskning, minnesinstitution och besökare. Den underliggande projektidén är att ABM-institutioner inte bara bör ägna sig åt att digitalisera sina samlingar, utan också göra det möjligt för forskare och besökare att använda – till och med spela – digitalt kulturarv genom olika slags applikationer, verktyg och programvaror.

Projektansvarig

Pelle Snickars
Timlärare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-04 2019-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humanistisk fakultet, Humlab, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Digital humaniora, Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

Med utgångspunkt från valda delar av Tekniska museets samlingar vill projektet både utforska den digitala teknikens möjligheter och industrialismens berättelser om samhälle, människor och miljöer. Projektet syftar till att från tre olika kulturarvsperspektiv undersöka digitaliseringens specificitet och potential som brygga mellan forskning, minnesinstitution och besökare. De materialkategorier ur samlingarna som valts ut för att digitaliseras och beforskas är alla relaterade till industrialismens olika faser och berättelser. Men projektet tar också fasta på att finansiärerna efterlyst projekt med ”betoning på digitaliseringens möjligheter och effekter för forskningen och arbetet vid minnesinstitutionerna”. Den underliggande projektidén är att ABM-institutioner inte bara bör ägna sig åt att digitalisera sina samlingar, utan också göra det möjligt för forskare och besökare att använda – till och med spela – digitalt kulturarv genom olika slags applikationer, verktyg och programvaror. Utgångspunkten är tre valda materialkategorier i museets samlingar vilka på olika sätt speglar industrialiseringens tre faser. Projektet tillämpar härvidlag tre metodologiska infallsvinklar: traditionell digitalisering (A), massdigitalisering (B) och kritisk digitalisering (C). Digitaliseringssätten korresponderar dels med skilda teknikhistoriska perioder (med specifika frågeställningar), dels med olika digitala metoder för att arbeta med det inskannade materialet.

Senast uppdaterad: 2019-10-07