Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Johanna Lönngren

Johanna Lönngren

Min forskning handlar om att hitta sätt att bättre integrera hållbarhets- och etikperspektiv i ingenjörsutbildningar på högskolenivå.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Jag tillhör forskningsgruppen för naturvetenskapernas didaktik, UmSER (Umeå Science Education Research). För närvarande arbetar jag med en etnografisk studie som syftar till att förstå hur samhällsfrågor kan få ett större fokus i ingenjörsutbildningar. Jag använder diskursteori och diskurspsykologi för att analysera hur samhällsfrågor konstrueras som annorlunda från, och mindre viktiga än naturvetenskapliga och tekniska frågor. 

Tidigare har jag forskat på undervisning om komplexa hållbarhets (så-kallade "wicked problems") i ingenjörsutbildningar. Jag har arbetat med olika teoretiska och metodologiska perspektiv, bland annat fenomenografi, aktionsforskning och design-baserad forskning. Wicked problems i ingenjörsutbildning är ett fortsatt intresse i min forksning. Jag är speciellt intresserad av undersöka känslors roll i lärande som syftar till att förbereda ingenjörstudenter för att hantera wicked problems.

Vid sidan av min forskning har jag undervisat om hållbarhet, etik, lärande för hållbarhet, pedagogik för doktorander, och akademiskt skrivande för doktorander.

Det är viktigt för mig att min forskning kan göra nytta i praktiken och jag samarbetar därför gärna med lärare och programutvecklare.

2020
Ethnography and Education
Lönngren, Johanna
2019
8th Research in Engineering Education Symposium (REES 2019): Making connections : 262-271
Lönngren, Johanna
2019
Oxford Ethnography and Education Conference, Oxford, Great Britain, 9-11 September, 2019
Lönngren, Johanna
2019
ECER 2019: Abstracts
Lönngren, Johanna
2019
Environmental Education Research, Routledge 2019, Vol. 25, (12) : 1808-1809
Lönngren, Johanna
2019
European Journal of Engineering Education, Vol. 44, (1-2) : 196-221
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Svanström, Magdalena
2017
European Conference on Educational Research, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Lönngren, Johanna
2017
7th Research in Engineering Education Symposium (REES 2017): Research in Engineering Education : 678-691
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Svanström, Magdalena
2017
Research in science education, Vol. 47, (4) : 805-831
Lönngren, Johanna; Ingerman, Åke; Svanström, Magdalena
2016
American Society for Engineering Education Annual Conference and Exhibition, New Orleans, USA, 26-29 June, 2016
Lönngren, Johanna
2016
New developments in engineering education for sustainable development, Springer 2016 : 151-160
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
2016
European Conference on Educational Research, Dublin, Ireland, 23-26 August, 2016
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
2016
European Journal of Engineering Education, Vol. 41, (3) : 342-352
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena; Ingerman, Åke; et al.
2015
American Society for Engineering Education 2015
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
2014
European Conference on Educational Research, Porto, Portugal, 2-5 September, 2014
Lönngren, Johanna
2014
European Conference on Educational Research, Porto, Portugal, 4 September, 2014
Lönngren, Johanna; Van Poeck, Katrien; Simons, M; et al.
2014
Action Research, Vol. 12, (3) : 293-314
Zhang, Zheng; Fyn, Dawn; Langelotz, Lill; et al.
2012
XVth IOSTE International Symposium-Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice. La Medine, Tunisia, 28 October – 3 November, 2012
Lönngren, Johanna
2012
Lund University 2012
Lönngren, Johanna; Jacobsson, Daniel; Mårsell, Erik; et al.
2012
Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable development (SD) opening up research dialogue, October 9-11 in Umeå, Sweden, 2012
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
2010
Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden 2010
Lönngren, Johanna; Ahrens, Andreas; Deppert, Knut; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem