Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johanna Lönngren

Johanna Lönngren

Min forskning handlar om att hitta sätt att bättre integrera hållbarhets- och etikperspektiv i ingenjörsutbildningar på högskolenivå.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Jag tillhör forskningsgruppen för naturvetenskapernas didaktik, UmSER (Umeå Science Education Research). Min forskning handlar om hur vi bättre kan förbereda ingenjörsstudenter för att ta ansvar för teknikens effekter på samhälle och miljö och för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Jag är speciellt intresserad av att undersöka känslors roll i lärande för hållbar utveckling. Under 2021 ska jag starta upp ett VR-projekt om hur ingenjörsstudenter förhåller sig till känslor när de diskuterar komplexa hållbarhetsproblem, så-kallade "wicked problems", och hur lärare kan stötta studenternas lärande när dessa konfronteras med osäkerhet och värdekonflikter.

Jag har arbetat med olika teoretiska och metodologiska perspektiv, bland annat fenomenografi, aktionsforskning, och etnografi och jag letar alltid efter möjligheter att kombinera teorier och metoder på nya sätt som gör det möjligt att bättre besvara angelägna forskningsfrågor. För närvarande använder jag främst diskursanalytiska metoder för att analysera intervju- och videodata.

Vid sidan av min forskning har jag undervisat om hållbarhet, etik, lärande för hållbarhet, pedagogik för doktorander, och akademiskt skrivande. Jag har även ett deltidsuppdrag vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Det är viktigt för mig att min forskning kan göra nytta i praktiken och jag samarbetar därför gärna med lärare och programutvecklare. Jag har också skapat en enkel webbsida med resurser för undervisning med wicked problems: https://wickedproblemsteaching.wordpress.com/.

Ethnography and Education, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 16, (1) : 60-76
Lönngren, Johanna
ECER 2021, European Conference on Education Research, Online, September 6-10, 2021
Lönngren, Johanna
Journal of Engineering Education, John Wiley & Sons 2021, Vol. 110 : 44-69
Lönngren, Johanna
Studies in Engineering Education, Vol. 2, (1) : 53-79
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Berge, Maria
ICPP5, 5th International Conference on Public Policy: Abstracts
Lönngren, Johanna; van Poeck, Katrien
Proceedings - Frontiers in Education Conference, FIE
Huff, James L.; Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; et al.
2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), IEEE 2020 : 1-5
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Berge, Maria
2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), IEEE 2020 : 1-5
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Berge, Maria; et al.
International Journal of Sustainable Development and World Ecology
Lönngren, Johanna; van Poeck, Katrien
Oxford Ethnography and Education Conference, Oxford, Great Britain, 9-11 September, 2019
Lönngren, Johanna
ECER 2019: Abstracts
Lönngren, Johanna
8th Research in Engineering Education Symposium (REES 2019): Making connections, Research in Engineering Education Network 2019 : 262-271
Lönngren, Johanna
Environmental Education Research, Routledge 2019, Vol. 25, (12) : 1808-1809
Lönngren, Johanna
European Journal of Engineering Education, Vol. 44, (1-2) : 196-221
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Svanström, Magdalena
European Conference on Educational Research, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Lönngren, Johanna
Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny Serie, 4283
Lönngren, Johanna
7th Research in Engineering Education Symposium (REES 2017): Research in Engineering Education, Research In Engineering Education Network 2017 : 678-691
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Svanström, Magdalena
Research in science education, Vol. 47, (4) : 805-831
Lönngren, Johanna; Ingerman, Åke; Svanström, Magdalena
American Society for Engineering Education Annual Conference and Exhibition, New Orleans, USA, 26-29 June, 2016
Lönngren, Johanna
European Conference on Educational Research, Dublin, Ireland, 23-26 August, 2016
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
New developments in engineering education for sustainable development, Springer 2016 : 151-160
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
European Journal of Engineering Education, Vol. 41, (3) : 342-352
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena; Ingerman, Åke; et al.
2015 ASEE Annual Conference & Exposition, The American Society for Engineering Education 2015 : 13920-13932
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
European Conference on Educational Research, Porto, Portugal, 2-5 September, 2014
Lönngren, Johanna
European Conference on Educational Research, Porto, Portugal, 4 September, 2014
Lönngren, Johanna; Van Poeck, Katrien; Simons, M; et al.
Action Research, Vol. 12, (3) : 293-314
Zhang, Zheng; Fyn, Dawn; Langelotz, Lill; et al.
XVth IOSTE International Symposium-Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice. La Medine, Tunisia, 28 October – 3 November, 2012
Lönngren, Johanna
Lund University 2012
Lönngren, Johanna; Jacobsson, Daniel; Mårsell, Erik; et al.
Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable development (SD) opening up research dialogue, October 9-11 in Umeå, Sweden, 2012
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden 2010
Lönngren, Johanna; Ahrens, Andreas; Deppert, Knut; et al.