"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Johanna Lönngren

Docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med fokus på lärande för hållbar utveckling och känslor i ingenjörsutbildningar.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Jag tillhör forskningsgruppen för naturvetenskapernas didaktik, UmSER (Umeå Science Education Research). Min forskning handlar om hur vi bättre kan förbereda ingenjörsstudenter för att ta ansvar för teknikens effekter på samhälle och miljö och för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Jag är speciellt intresserad av att undersöka känslors roll i lärande för hållbar utveckling. Under 2021 ska jag starta upp ett VR-projekt om hur ingenjörsstudenter förhåller sig till känslor när de diskuterar komplexa hållbarhetsproblem, så-kallade "wicked problems", och hur lärare kan stötta studenternas lärande när dessa konfronteras med osäkerhet och värdekonflikter.

Jag har arbetat med olika teoretiska och metodologiska perspektiv, bland annat fenomenografi, aktionsforskning, och etnografi och jag letar alltid efter möjligheter att kombinera teorier och metoder på nya sätt som gör det möjligt att bättre besvara angelägna forskningsfrågor. För närvarande använder jag främst diskursanalytiska metoder för att analysera intervju- och videodata.

Vid sidan av min forskning har jag undervisat om hållbarhet, etik, lärande för hållbarhet, pedagogik för doktorander, och akademiskt skrivande. Jag har även ett deltidsuppdrag vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Det är viktigt för mig att min forskning kan göra nytta i praktiken och jag samarbetar därför gärna med lärare och programutvecklare. Jag har också skapat en enkel webbsida med resurser för undervisning med wicked problems: https://wickedproblemsteaching.wordpress.com/.

FemHum symposium: Humor på allvar, Online, 4-5 december, 2023
Berge, Maria; Lönngren, Johanna
Book of Proceedings for the 51st Annual Conference of the European Society for Engineering Education: Engineering Education for Sustainability, Dublin: TU Dublin; SEFI 2023 : 3152-3157
Griffith, Jennifer Ann; Jalali, Yousef; Kálmán, Aniko; et al.
European Conference on Educational Research, Glasgow, UK, August 22-25, 2023
Lodén, Anna; Lönngren, Johanna; Ottander, Christina
Bærekraft og digitalisering, Trondheim: Norges Tekniske Vitenskapsakademi; John Grieg Forlag 2023 : 49-58
Lönngren, Johanna
ECER 2023, European Conference on Educational Research, Glasgow, UK, August 22-25, 2023
Lönngren, Johanna; Berge, Maria; Holmén, Johan
International handbook of engineering education research, New York: Routledge 2023 : 156-182
Lönngren, Johanna; Direito, Inês; Tormey, Roland; et al.
Trondheim: 2023
Lönngren, Johanna; Tormey, Roland
2022 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
Berge, Maria; Lönngren, Johanna
SEFI 2022 - 50th Annual Conference of the European Society for Engineering Education: towards a new future in engineering education, new scenarios that european alliances of tech universities open up: Proceedings, Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya 2022 : 369-378
Junaid, Sarah; Gwynne-Evans, Alison; Kovacs, Helena; et al.
SEFI 2022 - 50th Annual Conference of the European Society for Engineering Education: towards a new future in engineering education, new scenarios that european alliances of tech universities open up: Proceedings, Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya 2022 : 379-390
Kövesi, K.; Langie, G.; Gardner, A.; et al.
Eridob22: 13th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, August 29-September 2, 2022, University of Cyprus 2022 : 67-67
Lodén, Anna; Lönngren, Johanna; Ottander, Christina
Challenges for environmental and sustainability education research in times of climate crisis: 15th invitational seminar on environmental & sustainability education research, Ghent University 2022 : 35-37
Lönngren, Johanna; Östman, Leif; Vandenplas, Ellen
2022 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
Paul, Robyn; Lönngren, Johanna; Berge, Maria
SEFI 49th Annual Conference: Blended Learning in Engineering Education: Challenging, Enlightening - and Lasting?: Proceedings, European Society for Engineering Education (SEFI) 2021 : 1553-1555
Langie, G.; Porras, P.; Lönngren, Johanna; et al.
Journal of Engineering Education, John Wiley & Sons 2021, Vol. 110 : 44-69
Lönngren, Johanna
XV International Conference on Engineering, Social Justice and Peace, Virtual, June 10-12, 2021
Lönngren, Johanna
NORDISCO : 6th Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. Department of Education, Uppsala University, Sweden, November 17-19, 2021: Book of Abstracts
Lönngren, Johanna
Ethnography and Education, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 16, (1) : 60-76
Lönngren, Johanna
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2021, Vol. 11, (3) : 67-75
Lönngren, Johanna
SEFI 49th Annual Conference: Blended Learning in Engineering Education: Challenging, Enlightening - and Lasting?: Proceedings, European Society for Engineering Education (SEFI) 2021 : 1556-1560
Lönngren, Johanna; Adawi, T.; Holmén, J.
SEFI 49th Annual Conference: Blended Learning in Engineering Education: Challenging, Enlightening - and Lasting?: Proceedings, European Society for Engineering Education (SEFI) 2021 : 1575-1579
Lönngren, Johanna; Adawi, T.; Holmén, J.
Studies in Engineering Education, Vol. 2, (1) : 53-79
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Berge, Maria
ECER 2021, European Conference on Education Research, Online, September 6-10, 2021
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Berge, Maria; et al.
Blended Learning in Engineering Education: challenging, enlightening – and lasting?: SEFI 49th Annual Conference, Proceedings, Société européenne pour la formation des ingénieurs (SEFI) 2021 : 1556-1560
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Holmén, Johan
9th research in engineering education symposium and 32nd australasian association for engineering education conference (REES AAEE 2021): Engineering education research capability development, Research In Engineering Education Network 2021 : 641-650
Lönngren, Johanna; Bellocchi, Alberto; Bøgelund, Pia; et al.
Nordisk forskningskonferanse om bærekraft i utdanning. Torsdag 21 oktober - fredag 22 oktober 2021, Universitetet i Oslo: Abstracts
Lönngren, Johanna; Berge, Maria; Adawi, Tom
ICPP5, 5th International Conference on Public Policy: Abstracts
Lönngren, Johanna; van Poeck, Katrien
International Journal of Sustainable Development and World Ecology, Taylor & Francis 2021, Vol. 28, (6) : 481-502
Lönngren, Johanna; van Poeck, Katrien
Proceedings - Frontiers in Education Conference, FIE
Huff, James L.; Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; et al.
2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), IEEE 2020 : 1-5
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Berge, Maria
2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), IEEE 2020 : 1-5
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Berge, Maria; et al.
2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
Peters, Anne-Kathrin; Bengtsson, Stefan; Cajander, Åsa; et al.
Oxford Ethnography and Education Conference, Oxford, Great Britain, 9-11 September, 2019
Lönngren, Johanna
ECER 2019: Abstracts
Lönngren, Johanna
8th Research in Engineering Education Symposium (REES 2019): Making connections, Research in Engineering Education Network 2019 : 262-271
Lönngren, Johanna
Environmental Education Research, Routledge 2019, Vol. 25, (12) : 1808-1809
Lönngren, Johanna
European Journal of Engineering Education, Vol. 44, (1-2) : 196-221
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Svanström, Magdalena
European Conference on Educational Research, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Lönngren, Johanna
Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny Serie, 4283
Lönngren, Johanna
7th Research in Engineering Education Symposium (REES 2017): Research in Engineering Education, Research In Engineering Education Network 2017 : 678-691
Lönngren, Johanna; Adawi, Tom; Svanström, Magdalena
Research in science education, Vol. 47, (4) : 805-831
Lönngren, Johanna; Ingerman, Åke; Svanström, Magdalena
American Society for Engineering Education Annual Conference and Exhibition, New Orleans, USA, 26-29 June, 2016
Lönngren, Johanna
European Conference on Educational Research, Dublin, Ireland, 23-26 August, 2016
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
New developments in engineering education for sustainable development, Springer 2016 : 151-160
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
European Journal of Engineering Education, Vol. 41, (3) : 342-352
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena; Ingerman, Åke; et al.
2015 ASEE Annual Conference & Exposition, The American Society for Engineering Education 2015 : 13920-13932
Lönngren, Johanna; Svanström, Magdalena
European Conference on Educational Research, Porto, Portugal, 2-5 September, 2014
Lönngren, Johanna

Jag undervisar universitetslärare i Lärande för hållbar utveckling (vid UPL) och studenter i hållbar utveckling, etik och akademiskt skrivande. Jag är också intresserad av att undervisa studenter om känslors roll i arbete med komplexa hållbarhetsproblem.