"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johanna Sundqvist

Jag är universitetslektor och biträdande föreståndare med verksamhetsansvar för forskningsutveckling vid Enheten för polisiärt arbete.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Enheten för polisiärt arbete Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå Umeå universitet, 907 36 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning rör sig kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på olika samhällsnivåer, men också kring de verktyg som behövs för att skapa trygghet. Ett sådant verktyg av särskilt intresse för min forskning är samverkan. Jag är dessutom intresserad av olika hälsofrågor rörande polisiärt arbete, exempelvis hur samverkan mellan olika samhällsaktörer påverkar den individuella hälsan hos polisanställda. Just nu har jag forskningstid i ett EU-finansierat utvärderingsprojekt som heter Joint Action Terror samt i ett forskningsprojekt som rör våldsutsatta män. 

Jag undervisar på  fristående kurser i polisiärt arbete på både kandidat- och magisternivå. I dagsläget är jag kursansvarig för kursen Samverkan och polisarbete för tillitsskapande och förebyggande av brott på magisternivå. 

Jag fungerar även som biträdande föreståndare med verksamhetsansvar för forskningsutveckling vid Enheten för polisiärt arbete.

Journal of Police and Criminal Psychology
Emsing, Mikael; Ghazinour, Mehdi; Sundqvist, Johanna
Kunskapssammanställning, 2024:4
Sundqvist, Johanna; Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin
Frontiers in Health Services, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 3
Padyab, Mojgan; Hansson, Jonas; Sundqvist, Johanna; et al.
Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 75-102
Eriksson, Malin; Sundqvist, Johanna
Socialmedicinsk Tidskrift, Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (2) : 290-302
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 10
Sundqvist, Johanna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet 2020
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica; Eriksson, Malin; et al.
Nordic Journal of Studies in Policing, Universitetsforlaget 2020, Vol. 7, (2) : 80-98
Emsing, Mikael; Hansson, Jonas; Sundqvist, Johanna
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (4) : 613-647
Hjertstedt, Mattias; Hansson, Jonas; Sundqvist, Johanna
Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia, Gyldendal Juridisk 2018 : 235-264
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
International Journal of Mental Health, Routledge 2018, Vol. 47, (1) : 3-25
Sundqvist, Johanna; Padyab, Mojgan; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Umeå University medical dissertations, 1920
Sundqvist, Johanna
Psychology, Scientific Research Publishing 2017, Vol. 8, (1) : 97-118
Sundqvist, Johanna; Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan
European Journal of Social Work, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 19, (6) : 901-916
Sundqvist, Johanna; Kenneth, Ögren; Padyab, Mojgan; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 4
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
Global Journal of Health Science, Vol. 7, (6) : 215-225
Sundqvist, Johanna; Hansson, Jonas; Ghazinour, Mehdi; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 3
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 2
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
Emsing, Mikael; Ghazinour, Mehdi; Sundqvist, Johanna