"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Polisiära insatser för att stärka det sociala kapitalet i särskilt utsatta områden. En vetenskaplig belysning av satsningen Mareld

Forskningsprojekt Polismyndigheten i Stockholm genomför satsningen ”Mareld” - ett regionalt initiativ för att stärka de fyra särskilt utsatta områdena i Stockholmsregionen. Projektet ska undersöka hur polisiära insatser kan användas för att stärka det sociala kapitalet i särskilt utsatta områden, samt analysera hur ett lokalt förankrat polisarbete i utsatta områden inverkar på polisens arbetsmiljö och hälsa.

Tjugotre områden i Sverige bedöms av polismyndigheten vara särskilt utsatta; dessa områden präglas av öppen narkotikahandel, synliga våldsyttringar och hög nivå av otrygghet. För att komma tillrätta med de problem som finns i dessa områden krävs åtgärder som kan öka allmänhetens förtroende för polisen, kontinuerlig polisiär närvaro och långsiktiga insatser. Polismyndigheten i Stockholm genomför därför satsningen ”Mareld” - ett regionalt initiativ för att stärka de fyra särskilt utsatta områdena i Stockholmsregionen.

Projektansvarig

Malin Eriksson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 82

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Finansiering

Polismyndigheten Stockholmsregionen 3 498 839 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete, Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Polisforskning, Socialt arbete

Projektbeskrivning

Syftet med den vetenskapliga belysningen är att undersöka hur polisiära insatser kan användas för att stärka det sociala kapitalet i särskilt utsatta områden, samt att analysera hur ett lokalt förankrat polisarbete i utsatta områden inverkar på polisens arbetsmiljö och hälsa.

En kvalitativ fallstudie genomförs i ett utvalt område för att få en fördjupad förståelse för polisens förutsättningar att arbeta relations-, trygghets- och förtroendeskapande i särskilt utsatta områden. Intervjuer och fokusgrupper genomförs med poliser som arbetar i det utvalda området. Dessutom genomförs intervjuer med en rad andra samhällsaktörer som bor och verkar i området för att få deras uppfattning om, och erfarenheter av områdets problematik, polisiära insatser och samarbete med polisen, samt hur polisens insatser inverkar på trygghet, förtroende och problembild i området.

En omfattande arbetsmiljö- och hälsoenkät distribueras vid tre tillfällen till samtliga polisanställda som arbetar i Stockholmregionens särskilt utsatta områden. Enkäten kommer bl.a. att kunna belysa hälsa och arbetsmiljö för de som arbetar i dessa områden, och hur detta förändras över tid som satsningen pågår. Enkäten undersöker även hur polisers familjeliv, stress och trygghet påverkas av att arbeta i särskilt utsatta områden. Resultaten av enkätundersökningen följs upp med hjälp av kvalitativa intervjuer och fokusgrupper med strategiskt utvalda polisanställda.

Den vetenskapliga belysningen kommer att kunna bidra med kunskap om vilka möjligheter, hinder och utmaningar som finns för ett lokalt förankrat polisiärt arbete för att stärka socialt kapital i särskilt utsatta områden. Projektet kommer även att generera kunskap om hur polisanställdas arbetsmiljö och hälsa påverkas av att arbeta i särskilt utsatta områden, och vilka insatser som kan krävas för att förbättra detta.

Senast uppdaterad: 2021-09-08