"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jonas Alex

Jonas Alex

Jag jobbar med forskning och utveckling av ambulanssjukvård samt på specialistutbildningen inom ambulanssjukvård och har en förenad anställning mot ambulanssjukvården i region Västerbotten.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag jobbar med forskning och utveckling av ambulanssjukvård och undervisar på specialistutbildningen inom ambulanssjukvård och på polisutbildningen med deras akutsjukvård. Jag har en förenad anställning mot ambulanssjukvården, region Västerbotten. Jag har expertkunskaper inom:

  • termisk komfort
  • hypotermi
  • prehospital patientsäkerhet (taktisk losstagning, CRM, simuleringar, systematiskt omhändertagande mm).
  • polisiär akutsjukvård
  • katastrofmedicin

Min tjänst är uppdelad med olika beting; undervisning där jag bland annat är examinator på ambulansprogrammet, FOU-ansvarig i ambulanssjukvården region Västerbotten inklusive kliniskt arbete på Umeå ambulans som speciallistsjuksköterska, forskning och projektarbeten. Sedan flera år har jag varit knuten till kunskapscentrum i katastrofmedicin där jag bland annat deltagit i ett stort EU-projekt (Safety & Security Test Arena) samt vid utvecklingen av en distansutbildning hur blåljuspersonal ska agera vid C-händelser (kemisk exponering). Mina framtida planer är att starta en forskningsmiljö vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten. Jag har även förhoppning om att starta ett nytt forskningsprojekt. "En utbildningsintervention för prehospital personal i realistisk digital miljö - emotionell förberedelse och praktisk träning i att agera inför komplexa och riskfyllda miljöer med hot mot eget liv och hälsa". Det innefattar prehospital vård vid gråzonshändelser ochpågående dödligt våld, i samverkan med Polis och Försvarsmakten. Jag disputerade i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad 2015 och är affilierad mot Artic Research Centre Umeå University. (ARCUM).

BMC Nursing, BioMed Central 2022, Vol. 21, (1)
Johanna, Zetterberg; Elin, Visti; Mats, Holmberg; et al.
International Emergency Nursing, Elsevier 2020, Vol. 51
Doohan, Isabelle; Aléx, Jonas
Journal of Health Science, David Publishing Company 2017, Vol. 5 : 239-243
Aléx, Jonas; Lundin, Helena; Joansson, Charlotta; et al.
International Journal of Circumpolar Health, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 76
Aléx, Jonas; Uppstu, Tom; Saveman, Britt-Inger
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 74
Aléx, Jonas; Karlsson, Stig; Björnstig, Ulf; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 22 : 43-
Alex, Jonas; Karlsson, Stig; Saveman, Britt-Inger
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, London: BioMed Central 2013, Vol. 21
Aléx, Jonas; Karlsson, Stig; Saveman, Britt-Inger
International Emergency Nursing, Vol. 21, (1) : 42-49
Aléx, Jonas; Lundgren, Peter; Henriksson, Otto; et al.