Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jonatan Samuelsson

Jonatan Samuelsson

Skriver doktorsavhandling om den svenska kontroversen kring tandamalgam och kvicksilverförgiftning under 1980- och 90-talen. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
A, Humanisthuset, HF125 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt doktorandprojekt handlar om den svenska kontroversen om tandlagningsmaterial och ohälsa, som utspelades i mediala, politiska och vetenskapliga sammanhang under 1980- och 90-talen. Jag studerar hur debatten om den s.k. orala galvanismen uppkom i slutet av sjuttiotalet, hur denna övergick till att handla om amalgam och kvicksilverförgiftning under det tidiga 1980-talet, och hur denna kontrovers sedan tog sig uttryck hos olika aktörer och på olika arenor. 

Bland mina övriga forsknings- och undervisningsintressen kan nämnas tandvårds- och medicinhistoria mer brett, liksom teknik- och mediehistoria, samt relationen mellan vetenskap och samhälle. 

I juni 2020 arrangerar jag, tillsammans med Solveig Jülich vid Uppsala universitet, workshopen "Medicinjournalistikens historia i Sverige: Aktörer, arenor, ideal". Mer information finns på www.umu.se/medjourn2020

Inon/utom: Kropp, själ och samhälle i medicinens gränsland förr och nu, Malmköping: Exempla förlag 2021 : 121-128
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 22-23
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-36
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-37
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Lychnos, Lund: Lärdomshistoriska samfundet 2020 : 344-346
Samuelsson, Jonatan
Svenska dagbladet, Stockholm: Schibsted Forlag 2019 : 22-22
Samuelsson, Jonatan

Forskargrupper

Gruppmedlem