"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Ljuslinder

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B413 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

I min forskning har jag studerat medierepresentationer. Min huvudsakliga inriktning är representationer av funktionshinder i traditionella medier, TV-serier i prenumerationskanaler och sociala medier. För närvarande är jag med i ett tvärvetenskapligt  ERC Consolidator Grant-projekt  om vad funktionsnedsättningar innebär för människors livsförlopp  som leds av professor i historia Lotta Vikström Umeå universitet. Jag har också genom ett UNESCO:s Small Grant Programme studerat funktionshindrade kvinnors liv och intressepolitiska arbete i Nicaragua.

I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, lett av professor i etnologi Anna Sofia Lundgren Umeå universitet, har jag undersökt medierepresentationer  av begreppet åldrande befolkning och i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medierepresentationer av pandemier.

Jag har också genomfört ett sidoprojekt inom utbildningsvetenskap. Det var en empirisk studie av gestaltmetodens bidrag till praktisk relationell pedagogik.

Jag handleder för närvarande en doktorand inom etnologi som handlar om familjebildningar för personer med normbrytande funktionalitet.

Prefektuppdraget har jag haft vid Umeå universitet och vid Luleå tekniska universitet, institutionen för musik och medier. Den viktigaste och svåraste uppgiften för mig när jag var prefekt var arbetsmiljön i alla dess olika aspekter.

Jag disputerade 2002 och har sedan dess varvat prefektrollen med forskning.

Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, Linköping University Electronic Press 2024, Vol. 16, (1) : 14-39
Lundgren, Anna Sofia; Ljuslinder, Karin
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2021, Vol. 23, (1) : 207-208
Lid, Inger Marie; Katsui, Hisayo; McLaughlin, Janice; et al.
CEDAR Working Papers, 2021:13
Söderlund, Hanna; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
HumaNetten, Växjö: Linnaeus University Press 2021, (47) : 143-168
Söderlund, Hanna; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
CEDAR Working Papers, 17
Vikström, Lotta; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2020, Vol. 14, (2) : 71-84
Cocq, Coppélie; Ljuslinder, Karin
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 35-38
Ljuslinder, Karin; Ellis, Katie; Vikström, Lotta
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol 22, No 1
Ljuslinder, Karin; Vikström, Lotta; Ellis, Katie
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm: Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 80-87
Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 65-84
Ljuslinder, Karin
MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, Society of Media researchers In Denmark 2017, (63) : 9-27
Ljuslinder, Karin; Lundgren, Anna Sofia
Social & Cultural Geography, Vol. 18, (5) : 623-644
Sjöstedt Landén, Angelika; Ljuslinder, Karin; Lundgren, Anna Sofia
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 20-30
Ljuslinder, Karin
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper 2015
Ljuslinder, Karin
Journal of Scandinavian Cinema, Intellect Ltd. 2014, Vol. 4, (3) : 267-279
Ljuslinder, Karin
The IPA Conference 2014, Wageningen, The Netherlands, July 3-5, 2014
West, Karen; Sjöstedt Landén, Angelika; Lundgren, Anna Sofia; et al.
Nordicom Information, Göteborg: Nordicom Gbg universitet 2011, Vol. 33, (3) : 17-27
Ljuslinder, Karin
Northern Lights: Film and media studies yearbook, Intellect Ltd. 2011, Vol. 9, (1)
Ljuslinder, Karin; Morlandstoe, Lisbeth; Mataityte-Dirziene, Jurga
International Journal of Ageing and Later Life, Linköping University Electronic Press 2011, Vol. 6, (2) : 39-71
Lundgren, Anna Sofia; Ljuslinder, Karin
International Journal of Ageing and Later Life, Vol. 6, (2) : 39-71
Lundgren, Anna Sofia; Ljuslinder, Karin
Journal of Population Ageing, Vol. 4, (3) : 165-183
Lundgren, Anna Sofia; Ljuslinder, Karin
Sociologisk forskning, Stockholm: Sveriges sociologförbund 2011, Vol. 48, (1) : 5-23
Markström, Carina; Sjöström, Stefan; Ljuslinder, Karin
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2009, Vol. 18, (2) : 2-8
Arvidsson, Alf; Eriksson, Ann-Catrine; Ljuslinder, Karin; et al.
Journalisten : Svenska journalistföreningens fackorgan
Elgh, Fredrik; Ljuslinder, Karin; Palmgren, Helena; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2009, (2)
Ljuslinder, Karin
Ljuslinder, Karin; Morlandstö, Lisbeth; Mataityte-Dirziene, Jurga
UNESCO Small Grants Programme on Poverty Eradication Building national capacities for research and policy analysis: Summary of the findings and recommendations of the selceted projects February 2008
Ljuslinder, Karin; Staffan, Berglund
10 years anniversary : NNDR - Nordic Network on Disability Research: participation for all - the front line of disability research : programme & abstracts : 1-
Ljuslinder, Karin
Funktionshinder, kultur och samhälle
Ljuslinder, Karin
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2003, Vol. 2 : 56--62
Ljuslinder, Karin
Handling
Ljuslinder, Karin
Norsk medietidskrift, Oslo: Oslo universitet 2000, (1)
Ljuslinder, Karin
Avig eller Rät. Om funktionshinder i vår vardag
Ljuslinder, Karin
FUB-Kunskap, 3
Ljuslinder, Karin
Studentlitteratur, Lund 1999
Staffan, Berglund; Ljuslinder, Karin
Publicerad: 09 okt, 2019