Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 9 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)

Forskningsprojekt Projektet synliggör vilka möjligheter och hinder funktionsnedsatta individer möter under sin levnadsbana i 1800-talets svenska samhälle fram till idag.

Antalet funktionsnedsatta individer i Europa uppgår idag till 65 miljoner (10%). Ändå är de märkbart marginaliserade inom såväl samhället som forskningen och lite känt om vad ett liv med funktionshinder innebär. Projektet ger ny och användbar kunskap om vilka omständigheter som bidrar till att främja eller försämra funktionsnedsatta människors delaktighet i samhället.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-02-01 2021-01-31

Finansiering

European Research Council (ERC), 2016-2020: 19 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsämne

Demografi, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Historia, Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

För att klargöra hur olika funktionsnedsättningar och samhällsstrukturer i Sverige från 1800-talet fram till idag påverkar människors delaktighet i samhället undersöker projektet deras levnadsbana utifrån fyra teman:

1. Hälsa och dödlighet
2. Utbildning och arbetsmarknad
3. Partnerskap och familj
4. Sociala aktiviteter inom fritidsstrukturer

Resultaten avslöjar vilka omständigheter som bidrar till att främja eller försämra funktionsnedsatta individers delaktighet i samhället.

Forskargruppens tvärvetenskapliga sammansättning öppnar för kvantitativa och kvalitativa analyser. Projektet är det första som genomför statistiska livsförloppsanalyser på Sveriges världsunika befolkningsdatabaser för att avgöra hur funktionsnedsättningar påverkar individers dödsrisker och chanser att skaffa partner, familj, utbildning eller arbete de senaste 200 åren. För senare tid utforskar projektet hur funktionsnedsatta personer upplever livsförloppets utveckling och hur de beskrivs i massmedia samt hur aktiviteter (inom idrott, kultur och sociala medier) kan stärka deras identitet, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Film: Liveable disabilities
Liveable disabilities

Se professor Lotta Vikström tala om "Liveable disabilities" vid TEDxumeå.

Mer om projektet

Läs mer om projektet i detta dokument (Pdf)

Finansiering