Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)

Forskningsprojekt Projektet synliggör vilka möjligheter och hinder funktionsnedsatta individer möter under sin levnadsbana i 1800-talets svenska samhälle fram till idag.

Antalet funktionsnedsatta individer i Europa uppgår idag till 65 miljoner (10%). Ändå är de märkbart marginaliserade inom såväl samhället som forskningen och lite känt om vad ett liv med funktionshinder innebär. Projektet ger ny och användbar kunskap om vilka omständigheter som bidrar till att främja eller försämra funktionsnedsatta människors delaktighet i samhället.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-02-01 2021-01-31

Finansiering

European Research Council (ERC), 2016-2020: 19 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsämne

Demografi, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Historia, Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

För att klargöra hur olika funktionsnedsättningar och samhällsstrukturer i Sverige från 1800-talet fram till idag påverkar människors delaktighet i samhället undersöker projektet deras levnadsbana utifrån fyra teman:

1. Hälsa och dödlighet
2. Utbildning och arbetsmarknad
3. Partnerskap och familj
4. Sociala aktiviteter inom fritidsstrukturer

Resultaten avslöjar vilka omständigheter som bidrar till att främja eller försämra funktionsnedsatta individers delaktighet i samhället.

Forskargruppens tvärvetenskapliga sammansättning öppnar för kvantitativa och kvalitativa analyser. Projektet är det första som genomför statistiska livsförloppsanalyser på Sveriges världsunika befolkningsdatabaser för att avgöra hur funktionsnedsättningar påverkar individers dödsrisker och chanser att skaffa partner, familj, utbildning eller arbete de senaste 200 åren. För senare tid utforskar projektet hur funktionsnedsatta personer upplever livsförloppets utveckling och hur de beskrivs i massmedia samt hur aktiviteter (inom idrott, kultur och sociala medier) kan stärka deras identitet, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Film: Liveable disabilities
Liveable disabilities

Se professor Lotta Vikström tala om "Liveable disabilities" vid TEDxumeå.

Mer om projektet

Läs mer om projektet i detta dokument (Pdf)

Nyheter om projektet

Funktionsnedsättning hinder för jobb och partner
Funktionsnedsättning hinder för jobb och partner

Historikern Lotta Vikström om villkoren för personer med funktionsnedsättningar från 1800-talet och framåt.

Projektpublikationer

2020
PLoS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (2)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; et al.
2020
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 35-38
Ljuslinder, Karin; Ellis, Katie; Vikström, Lotta
2020
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol 22, No 1
2020
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm: Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 80-87
Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
2020
Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, Taylor & Francis 2020, Vol. 7, (1) : 54-63
Ineland, Jens
2020
The History of the Family, Abingdon: Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 322-344
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
2020
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2020, Vol. 14, (2) : 71-84
Cocq, Coppélie; Ljuslinder, Karin
2020
PLoS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (4)
Junkka, Johan; Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
2020
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 230-245
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
2020
Population: Research and Policy Review
Sandström, Glenn; Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; et al.
2019
Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd: rapport från forskarseminariet i Umeå 16–17 januari 2019, Försäkringskassan; Analys och prognos 2019 : 15-29
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Junkka, Johan; et al.
2019
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
2018
Journal of Popular Culture, Vol. 51, (4) : 1036-1056
Wälivaara, Josefine
2018
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Linköping University Electronic Press 2018, Vol. 10, (2) : 226-245
Wälivaara, Josefine
2018
Sequence analysis and related approaches: innovative methods and applications, Cham, Switzerland: Springer 2018 : 69-81
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Haage, Helena
2017
Essays in Economic & Business History, Vol. 35, (1) : 207-238
Haage, Helena; Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling
2017
Disability Studies Quarterly (DSQ), Vol. 37, (4)
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Haage, Helena
2017
Historical Life Course Studies, Vol. 4 : 97-119
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
2017
Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, May 3 – 5, 2017.
Ineland, Jens
2016
Continuity and Change, Cambridge: Cambridge University Press 2016, Vol. 31, (2) : 241-273
De Veirman, Sofie; Haage, Helena; Vikström, Lotta
2016
Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II), Lausanne: Université de Lausanne 2016 : 93-102
Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta

Finansiering