"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Karolina Eriksson

Karolina Eriksson

Doktorand i ekologi med fokus på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB H3, Linnaeus väg 6, A4.42.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Plats
-, Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors

Infektionssjukdomar får allt mer uppmärksamhet, både på grund av antibiotikaresistens och klimatförändringar. Bakterier som kan orsaka sjukdom kallas för patogena bakterier.

Bakterier försvarar sig mot sina fiender genom att använda olika mekanismer. Det finns anmärkningsvärda likheter mellan funktionerna hos bakterier som kan motstå nedbrytning av sina fiender ute i naturen, och de funktioner patogena bakterier använder för att motstå nedbrytning av humana immunceller. En spännande teori är att det finns en evolutionär koppling mellan ekosystemet där bakterierna lever och utvecklingen av deras sjukdomsframkallande egenskaper. Det finns oklarheter gällande hur denna koppling kan höra ihop med mänsklig infektion.

Mitt projekt inom detta område fokuserar på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier. Eftersom levnadsförhållandena för organismer i ekosystemet har förändrats under kort tid kommer fokus ligga vid att undersöka hur bakterier anpassar sig till förändringar som exempelvis temperatur och tillgången till näring. Forskningen är relevant för en hållbar förvaltning av vattenmiljöer, samt för att förutse och förebygga plötsliga utbrott.rse

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Forskningsområde
Marin ekologi

Umeå: Umeå University 2023
Eriksson, Karolina I. A.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 9
Eriksson, Karolina Ida Anna; Ahlinder, Jon; Ramasamy, Kesava Priyan; et al.
Environmental Research, Elsevier 2023, Vol. 232
Ramasamy, Kesava Priyan; Brugel, Sonia; Eriksson, Karolina Ida Anna; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Eriksson, Karolina I. A.; Thelaus, Johanna; Andersson, Agneta; et al.
FEMS Microbiology Ecology, Oxford University Press 2022, Vol. 98, (11)
Vass, Máté; Eriksson, Karolina; Carlsson-Graner, Ulla; et al.
Zhao, Li; Brugel, Sonia; Eriksson, Karolina I. A.; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt